Bestel het Jaarboek Overheidsopdrachten
2020 - 2021

De juridische bestseller van het jaar met het laatste nieuws over overheidsopdrachten op Belgisch en Europees niveau, praktische opmerkingen, de meest opvallende uitspraken van het afgelopen jaar en doctrinaire artikelen van de meest vooraanstaande deskundigen op dit gebied.

 • 14de editie
 • 60+ auteurs
 • 32 thema artikelen
 • Praktische focus

Inhoud

Met de huidige Jaarboek Overheidsoprachten hebben de uitgevers en auteurs zich tot doel gesteld u een nuttig en praktisch boek te bieden dat tot uw beschikking staat:

 • Ontwikkelingen op het gebied van publicaties met betrekking tot overheidsopdrachten en de belangrijkste trends in de cijfers en commentaren;
 • Het laatste nieuws over overheidsopdrachten op Belgisch en Europees niveau;
 • Praktisch commentaar op de meest opvallende uitspraken die het afgelopen jaar zijn gedaan;
 • Doctrinaire artikels van de belangrijkste experts op dit gebied;

Overzicht van de meest voorkomende afkortingen – Table des principales abréviations

Préface – Ten geleide

Barometer overheidsopdrachten (2000-2020) – Baromêtre des marchés publics (2000-2020)


LOÏC DE WILDE

Wet- en regelgeving – Législation et réglementation


YOURI MUSSCHEBROECK – Overzicht van met betrekking tot het overheids- opdrachtenrecht relevante Europese en Belgische wet- en regelgeving, gepubliceerd in 2020
SAMUEL WAUTHIER et SÉVERINE MONJARDEZ – Compte rendu de la législation et de la réglementation européenne et belge en matière de marchés publics, publiées en 2020

Rechtspraak – Jurisprudence


KRIS WAUTERS en TESS VAN GAAL – Kroniek Rechtspraak Hof van Justitie 2020 inzake overheidsopdrachten
CONSTANT DE KONINCK – Chronique de jurisprudence de la Cour de justice en matière de marchés publics anno 2020
PATRICK THIEL – Chronique de jurisprudence judiciaire 2020
PETER FLAMEY, CONSTANT DE KONINCK, GLENN DECLERCQ en JELLE ZIJLSTRA – Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State anno 2020
MAËLLE RIXHON – Chronique de jurisprudence du Conseil d’État en matière de marchés publics anno 2020

Thema-artikelen – Articles thématiques


DAVID D’HOOGHE en LINDE BEVERNAEGE – Bemiddeling bij geschillen met overheden: mogelijke toepassing inzake overheidsopdrachten?
EMMANUEL VAN NUFFEL – L’offre est-elle anormalement basse ? Ou pas ? Réflexions critiques sur l’étendue de l’obligation de vérification qui pèse sur le pouvoir adjudicateur et le contrôle du juge sur l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur
JOCHEN OOMS, KRISTOF UYTTERHOEVEN en STEPHANIE MORAS – Het prijzen- of kostenonderzoek en de abnormale prijzen: recente ontwikkelingen
GILLES VANDERMEEREN – Réflexions sur les actions en cessation relatives aux commandes publiques
JOOST BOSQUET en GERT OP DE BEECK – De opdrachtencentrale, de raamovereenkomst en de vrije mededinging?
SIMON VERHOEVEN en ALEXANDER VERSCHAVE – De gevolgen van een onrechtmatige wijziging van een overheidsopdracht. Is alleen de aanbesteder de klos?
SÉBASTIEN FIEVEZ – Les formalités liées aux mesures d’offices
FRANK JUDO en RUBEN DEWULF – Contacten tussen aanbesteders en ondernemingen. Een verhaal van grenzen
STEVEN VAN GARSSE – Circulair aankopen – Enkele reflecties
SÉBASTIEN KAISERGRUBER et CONSTANT DE KONINCK – Ententes dans les marchés publics
TIM BRUYNINCKX – Vaststelling van de weging van (sub)gunningscriteria in een concurrentiegerichte dialoog
ISABELLE COOREMAN en MAXIM LECOMTE – De impact van het coronavirus op de uitvoering van overheidsopdrachten: over overmacht, imprevisie en herziening
MAXIME VANDERSTRAETEN, MICHAEL GHYOOT, SUSIE NAVAL et GASPARD GEERTS – Réemployer des matériaux de construction dans les marchés publics : challenges et opportunités
BARTELD SCHUTYSER – Moeilijk gaat ook. Een paar gedachten over varianten, opties, vaste en voorwaardelijke gedeelten en percelen
ANN EECKHOUT en LOTTE OTTEVAERE – Detail en werktekeningen inzake ontwerp en uitvoering: waar ligt de grens?
KRIS LEMMENS, JAN DE LEYN en JANICE DEMEESTER – Houdt uw handtekening stand voor de rechtbank? Een jurisprudentiële blik op de ondertekening in het kader van overheidsopdrachten
NEIL BRAECKEVELT en EVELIEN VANHAUTER – Formele aspecten van de regelmatigheid van de kandidaatstelling of offerte: ondertekening, volledigheid en tijdigheid
CYRILLE DONY et CONSTANT DE KONINCK – Action en responsabilité de droit commun ou demande d’indemnité réparatrice – Quel choix poser en matière de marchés publics ?
ANTHONY LOGGHE en MICHAËL VERBEKE – De directe overeenkomst in projecten van publiek-private samenwerking kritisch bekeken: onbekend maakt onbemind?
ELKE CASTELEYN – Artikel 9 KB Uitvoering: het lelijke eendje in het land van de verschoppelingen
BRICE ANSELME et JEAN-MARC WOLTER – Analyse prospective de la pratique des clauses de réexamen « originales »
WOUTER MOONEN, JARIEN BLOEMEN en THOMAS CHRISTIAENS – Het belang van CAO nr. 32bis in overheidsopdrachten
JENS DEBIÈVRE en MATTHIAS CASTELEIN – Overheidsopdrachten en buitenlandse subsidies
PHILIPPE HOREMANS – Une offre sans marge bénéficiaire est-elle irrégulière ?
VÉRONIQUE CHRISTIAENS en MARNIX DE SMEDT – De schadevergoeding in de rechtsbeschermingswet: is spreken dan toch goud waard?
KOEN DE PUYDT en ALINE HEYRMAN – Publieke vastgoedtransacties onder de loep – Het hoe, waarom en wanneer van overheidsopdrachten bij het toekennen van zakelijke en persoonlijke rechten
ANTHONY POPPE – De beoordelingsmethode gewikt en gewogen
MARIE VASTMANS et ALICE TROISFONTAINES – Le régime assoupli des services sociaux et autres services spécifiques : essayons de mettre un peu d’ordre dans la « boite à outils »
DIRK VAN HEUVEN en FIEN DUYMELINCK – Overheidsopdrachten en beeldmateriaal (zoals foto’s en video’s)
FRANCE VLASSEMBROUCK et YASSINE LAGHMICHE – Faillite, réorganisation judiciaire et action directe du sous-traitant dans les marchés publics
NATHANAËLLE KIEKENS, LINDE BEVERNAEGE en LOUIS FRANÇOIS – Bevragingsverplichtingen bij vastgoedtransacties in publieke context
STEF FEYEN EN JENS MOSSELMANS – Raakt uw overheidscontract (over) de openbare (h)orde?

Gepubliceerde rechtsleer – Doctrine publiée


CONSTANT DE KONINCK en/et PETER FLAMEY – Overzicht van in 2020
gepubliceerde rechtsleer – Aperçu de la doctrine publiée en 2020

De editors – Les éditeurs


De auteurs – Les auteurs 


Repertorium – Répertoire 

Bijlage – Annexe                                                                         

Overzicht van thema-artikelen gepubliceerd in vorige edities van het Jaarboek Overheidsopdrachten – Aperçu des articles thématiques publiés dans des éditions antérieures de la Chronique des Marchés Publics

Trefwoordenregister – Index des mots clefs                            

YOURI MUSSCHEBROECK – Overzicht van met betrekking tot het overheids- opdrachtenrecht relevante Europese en Belgische wet- en regelgeving, gepubliceerd in 2020

SAMUEL WAUTHIER et SÉVERINE MONJARDEZ – Compte rendu de la législation et de la réglementation européenne et belge en matière de marchés publics, publiées en 2020

KRIS WAUTERS en TESS VAN GAAL – Kroniek Rechtspraak Hof van Justitie 2020 inzake overheidsopdrachten
CONSTANT DE KONINCK – Chronique de jurisprudence de la Cour de justice en matière de marchés publics anno 2020
PATRICK THIEL – Chronique de jurisprudence judiciaire 2020
PETER FLAMEY, CONSTANT DE KONINCK, GLENN DECLERCQ en JELLE ZIJLSTRA – Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State anno 2020
MAËLLE RIXHON – Chronique de jurisprudence du Conseil d’État en matière de marchés publics anno 2020

DAVID D’HOOGHE en LINDE BEVERNAEGE – Bemiddeling bij geschillen met overheden: mogelijke toepassing inzake overheidsopdrachten?
EMMANUEL VAN NUFFEL – L’offre est-elle anormalement basse ? Ou pas ? Réflexions critiques sur l’étendue de l’obligation de vérification qui pèse sur le pouvoir adjudicateur et le contrôle du juge sur l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur
JOCHEN OOMS, KRISTOF UYTTERHOEVEN en STEPHANIE MORAS – Het prijzen- of kostenonderzoek en de abnormale prijzen: recente ontwikkelingen
GILLES VANDERMEEREN – Réflexions sur les actions en cessation relatives aux commandes publiques
JOOST BOSQUET en GERT OP DE BEECK – De opdrachtencentrale, de raamovereenkomst en de vrije mededinging?
SIMON VERHOEVEN en ALEXANDER VERSCHAVE – De gevolgen van een onrechtmatige wijziging van een overheidsopdracht. Is alleen de aanbesteder de klos?
SÉBASTIEN FIEVEZ – Les formalités liées aux mesures d’offices
FRANK JUDO en RUBEN DEWULF – Contacten tussen aanbesteders en ondernemingen. Een verhaal van grenzen
STEVEN VAN GARSSE – Circulair aankopen – Enkele reflecties
SÉBASTIEN KAISERGRUBER et CONSTANT DE KONINCK – Ententes dans les marchés publics
TIM BRUYNINCKX – Vaststelling van de weging van (sub)gunningscriteria in een concurrentiegerichte dialoog
ISABELLE COOREMAN en MAXIM LECOMTE – De impact van het coronavirus op de uitvoering van overheidsopdrachten: over overmacht, imprevisie en herziening
MAXIME VANDERSTRAETEN, MICHAEL GHYOOT, SUSIE NAVAL et GASPARD GEERTS
– Réemployer des matériaux de construction dans les marchés publics : challenges et opportunités
BARTELD SCHUTYSER – Moeilijk gaat ook. Een paar gedachten over varianten, opties, vaste en voorwaardelijke gedeelten en percelen
ANN EECKHOUT en LOTTE OTTEVAERE – Detail en werktekeningen inzake ontwerp en uitvoering: waar ligt de grens?
KRIS LEMMENS, JAN DE LEYN en JANICE DEMEESTER – Houdt uw handtekening stand voor de rechtbank? Een jurisprudentiële blik op de ondertekening in het kader van overheidsopdrachten
NEIL BRAECKEVELT en EVELIEN VANHAUTER – Formele aspecten van de regelmatigheid van de kandidaatstelling of offerte: ondertekening, volledigheid en tijdigheid 
CYRILLE DONY et CONSTANT DE KONINCK – Action en responsabilité de droit commun ou demande d’indemnité réparatrice – Quel choix poser en matière de marchés publics ?
ANTHONY LOGGHE en MICHAËL VERBEKE – De directe overeenkomst in projecten van publiek-private samenwerking kritisch bekeken: onbekend maakt onbemind?
ELKE CASTELEYN – Artikel 9 KB Uitvoering: het lelijke eendje in het land van de verschoppelingen
BRICE ANSELME et JEAN-MARC WOLTER – Analyse prospective de la pratique des clauses de réexamen « originales »
WOUTER MOONEN, JARIEN BLOEMEN en THOMAS CHRISTIAENS – Het belang van CAO nr. 32bis in overheidsopdrachten
JENS DEBIÈVRE en MATTHIAS CASTELEIN – Overheidsopdrachten en buitenlandse subsidies
PHILIPPE HOREMANS – Une offre sans marge bénéficiaire est-elle irrégulière ?
VÉRONIQUE CHRISTIAENS en MARNIX DE SMEDT – De schadevergoeding in de rechtsbeschermingswet: is spreken dan toch goud waard?
KOEN DE PUYDT en ALINE HEYRMAN – Publieke vastgoedtransacties onder de loep – Het hoe, waarom en wanneer van overheidsopdrachten bij het toekennen van zakelijke en persoonlijke rechten
ANTHONY POPPE – De beoordelingsmethode gewikt en gewogen
MARIE VASTMANS et ALICE TROISFONTAINES – Le régime assoupli des services sociaux et autres services spécifiques : essayons de mettre un peu d’ordre dans la « boite à outils »
DIRK VAN HEUVEN en FIEN DUYMELINCK – Overheidsopdrachten en beeldmateriaal (zoals foto’s en video’s)
FRANCE VLASSEMBROUCK et YASSINE LAGHMICHE – Faillite, réorganisation judiciaire et action directe du sous-traitant dans les marchés publics
NATHANAËLLE KIEKENS, LINDE BEVERNAEGE en LOUIS FRANÇOIS – Bevragingsverplichtingen bij vastgoedtransacties in publieke context
STEF FEYEN EN JENS MOSSELMANS – Raakt uw overheidscontract (over) de openbare (h)orde?

CONSTANT DE KONINCK en/et PETER FLAMEY – Overzicht van in 2020 
gepubliceerde rechtsleer – Aperçu de la doctrine publiée en 2020

Mockup-ALL-Jaarboek

Bestel vorige uitgaven

Jaarlijkse juridische bestsellers met praktische inhoud.
Meer informatie over de inhoud van vorige uitgaven.

De laatste
uitgave

€ 245 excl. btw*

 • Jaarboek Overheidsopdrachten 2021-2022

*Exclusief verzendkosten à €14 excl. btw per boek.

Oudere uitgaven
naar keuze

Vanaf € 125 excl. btw*

 • Keuze uit vele uitgaven

*Exclusief verzendkosten à €14 excl. btw per boek.

Abonnement
formule

€ 210 excl. btw/jaar*

*De minimum abonnementsperiode is twee (2) opeenvolgende uitgaven. Opzegging van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren via books@ebp.be, uiterlijk twee (2) maanden vóór een nieuwe jaargang van uw abonnement ingaat. Exclusief verzendkosten à €14 excl. btw per boek. De prijs van het jaarabonnement kan van jaar tot jaar veranderen, maar zal altijd voordeliger zijn dan een eenmalige aankoop van de laatste editie.

Pack van
4 Jaarboeken

€ 455 excl. btw*

 • 4 verschillende Jaarboeken

*Alleen geldig voor beschikbare en verschillende uitgaven. Niet geldig voor toekomstige uitgaven. Exclusief verzendkosten à € 14 excl. btw per boek (totaal € 56 excl. btw voor alle 4).

Bestellen

Scroll to Top