Jaarboek-mockup-2012-2013
Prijs van de uitgave
€ 125 excl. btw
€ 125 excl. btw
Prijs abonnement
€ 210 excl. btw per jaar
  • € 210 excl. btw per jaar
  • Abonnement van 2 jaar
  • 2 opeenvolgende uitgaven
€ 210 excl. btw per jaar
Pack 4 uitgaven
€ 455 excl. btw
  • 4 verschillende uitgaven naar keuze
  • Exclusief verzendkosten €14 excl. btw per boek (een totaal van €56 excl. btw voor de 4).
  • Alleen voor de beschikbare uitgaven
€ 455 excl. btw

Uitverkocht

Overzicht van de meest voorkomende afkortingen – Table des principales abréviations


Avant-propos de l’édition 2013 – Voorwoord bij de uitgave 2013


Baromètre des marchés publics belges (2000-2012) De Belgische aanbestedingsbarometer (2000-2012)

BJORN DEMEULENAERE


Wet- en regelgeving – Législation et réglementation

CONSTANT DE KONINCK – Overzicht van in 2012 gepubliceerde Europese en Belgische wet- en regelgeving met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht

CONSTANT DE KONINCK – Compte rendu de la législation et de la réglementation européenne et belge en matière de marchés publics, publiées en 2012


Rechtspraak – Jurisprudence

KRIS WAUTERS – Chronique de jurisprudence: Cour de Justice 2012

LUC THÉRY en NICOLAS DUPONT – Rechtspraak van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot het overheidsopdrachtenrecht – Arresten gewezen in 2012

NICOLAS DUPONT et LUC THÉRY – Jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative aux marchés publics – Arrêts rendus en 2012

PATRICK THIEL – Chronique de jurisprudence judiciaire 2012

PETER FLAMEY, JOOST BOSQUET en MATTHIAS VALKENIERS – Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State 2012


Thema-artikelen – Articles thématiques

GAUTHIER ERVYN – Les marchés de services médicaux

WOUTER MOONEN – Rechtsbescherming bij gunning door ziekenhuizen

STEVEN VAN GARSSE – Uncitral Model Law on Public Procurement

MARIE MAEREVOET et YVES CABUY – Quelle motivation pour recourir à l’article 17, § 3, 4° de la loi du 24 décembre 1993 ? Petite revue commentée de la jurisprudence

JEFF HERMANS – De bescherming van het onroerend erfgoed bij de uitvoering van overheidsopdrachten

CONSTANT DE KONINCK en PETER TEERLINCK – Max Havelaar voor het Hof van Justitie – Fairtradeproducten en het overheidsopdrachtenrecht

JEAN-FRANÇOIS JAMINET et SANDRINA PROCEK – La TVA en matière de promotion immobilière publique

LOUIS H.M.J. LOUSBERG – Het voorkomen van conflicten bij PPS in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten: sturen op haalbaarheid en relatie

TIM BRUYNINCKX – Voorafgaande bekendmaking van subgunningscrite- ria, hun wegingscoëfficiënten en de beoordelingsmethodiek – Economisch-intuïtieve beschouwingen

FRANÇOIS MOÏSES et DIANE SPROCKEELS – Dialogue compétitif versus pro- cédure concurrentielle avec négociations – Le choix de la procédure la mieux adaptée à la passation des ppp

JENS DEBIÈVRE en ANNELIES VERDUYCKT – Belangenvermenging langs deel- nemerszijde – Wat met verbonden ondernemingen en intra-groepsver- houdingen?

ANN EECKHOUT – Praktische leidraad voor de berekening van de schade bij onderbreking van een opdracht van werken

PHILIPPE HOREMANS – Les rabais non proclamés. Oubli ou fraude ?

BART GHEYSENS – De gestanddoeningstermijn: weinig regels maar veel problemen

JEAN-MARC WOLTER – Pouvoir discrétionnaire et irrégularités substantielles

JOHAN GEERTS en HELENA DE GROOF – Het lot van de ‘gesloten’ opdracht na de schorsing van de gunningsbeslissing door de Raad van state

FRANCE VLASSEMBROUCK – Un soumissionnaire / une offre: de quelques difficultés d’application

FRANK JUDO en JOCHEN HONNAY – Mercurius- Asclepius: 1-0 ? Capita selecta rond overheidsopdrachten in de ziekenhuispraktijk

EMMANUEL VAN NUFFEL – La modification substantielle d’un marché pu- blic assimilable à un nouveau marché devant faire l’objet d’une mise en concurrence

MARCO SCHOUPS, KRIS LEMMENS en RUBEN VANSTEENKISTE – De herziening van de Europese richtlijnen 2004/17 en 2004/18: een stand van zaken

ISABELLE COOREMAN en BRAM TOLLET – Artikel 16 AAV (klachten en verzoeken) – verschillen en gelijkenissen met het gemeen recht

MARIE VASTMANS et PATRIK DE MAEYER – Ceci n’est pas une mise en balance des intérêts

JORIS WOUTERS – Veel vragen, (soms) (nog) veel (meer) beloven en weinig krijgen ? Onderhoudsovereenkomsten en SLA’s bij overheidsopdrachten

NEIL BRAECKEVELT en FREDERICK ONGENA – Rechtsbescherming voor de burgerlijke rechter vs de Raad van State bij het verzoek tot schorsing van de gunningsbeslissing: gelijkheid vatbaar voor interpretatie?

VIRGINIE DOR – Le standstill sous les seuils européens – Application volontaire ou forcée?

FRANS DE BRAEKELEER en KAREN DE BRAEKELEER – Investeringen van de overheid via overheidsagentschappen: aandachtspunten inzake ESR 95

WILLIAM TIMMERMANS – Tegenspraak en vertrouwelijkheid bij geschillen inzake overheidsopdrachten

BÉRÉNICE WATHELET et BARTELD SCHUTYSER – Les marchés publics des insti- tutions européennes: guide pratique des nouvelles règles applicables depuis le 1er janvier 2013

DIRK VAN HEUVEN en JONAS RIEMSLAGH – De intrekking van de gunnings- beslissing

SOFIE LOGIE – Referenties in vijf cruciale vragen bekeken


Gepubliceerde rechtsleer – Doctrine publiée

PETER FLAMEY en JOOST BOSQUET – Overzicht van in 2012 gepubliceerde rechtsleer – Aperçu de la doctrine publiée en 2012


De editors – Les éditeurs 


De auteurs – Les auteurs


Repertorium – Répertoire


Public Tender Awards: un aperçu des gagnants – Public


Tender Awards: een overzicht van de winnaars


Bijlage – Annexe

Overzicht van thema-artikelen gepubliceerd in vorige edities van het Jaarboek Overheidsopdrachten – Aperçu des articles thématiques publiés dans des édi- tions antérieures de la Chronique des marchés publics

Trefwoordenregister – Index des mots clefs         1013

CONSTANT DE KONINCK – Overzicht van in 2012 gepubliceerde Europese en Belgische wet- en regelgeving met relevantie voor het overheidsopdrachtenrecht

CONSTANT DE KONINCK – Compte rendu de la législation et de la réglementation européenne et belge en matière de marchés publics, publiées en 2012

KRIS WAUTERS – Chronique de jurisprudence: Cour de Justice 2012

LUC THÉRY en NICOLAS DUPONT – Rechtspraak van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot het overheidsopdrachtenrecht – Arresten gewezen in 2012

NICOLAS DUPONT et LUC THÉRY – Jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative aux marchés publics – Arrêts rendus en 2012

PATRICK THIEL – Chronique de jurisprudence judiciaire 2012

PETER FLAMEY, JOOST BOSQUET en MATTHIAS VALKENIERS – Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State 2012

GAUTHIER ERVYN – Les marchés de services médicaux

WOUTER MOONEN – Rechtsbescherming bij gunning door ziekenhuizen

STEVEN VAN GARSSE – Uncitral Model Law on Public Procurement

MARIE MAEREVOET et YVES CABUY – Quelle motivation pour recourir à l’article 17, § 3, 4° de la loi du 24 décembre 1993 ? Petite revue commentée de la jurisprudence

JEFF HERMANS – De bescherming van het onroerend erfgoed bij de uitvoering van overheidsopdrachten

CONSTANT DE KONINCK en PETER TEERLINCK – Max Havelaar voor het Hof van Justitie – Fairtradeproducten en het overheidsopdrachtenrecht

JEAN-FRANÇOIS JAMINET et SANDRINA PROCEK – La TVA en matière de promotion immobilière publique

LOUIS H.M.J. LOUSBERG – Het voorkomen van conflicten bij PPS in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten: sturen op haalbaarheid en relatie

TIM BRUYNINCKX – Voorafgaande bekendmaking van subgunningscrite- ria, hun wegingscoëfficiënten en de beoordelingsmethodiek – Economisch-intuïtieve beschouwingen

FRANÇOIS MOÏSES et DIANE SPROCKEELS – Dialogue compétitif versus pro- cédure concurrentielle avec négociations – Le choix de la procédure la mieux adaptée à la passation des ppp

JENS DEBIÈVRE en ANNELIES VERDUYCKT – Belangenvermenging langs deel- nemerszijde – Wat met verbonden ondernemingen en intra-groepsver- houdingen?

ANN EECKHOUT – Praktische leidraad voor de berekening van de schade bij onderbreking van een opdracht van werken

PHILIPPE HOREMANS – Les rabais non proclamés. Oubli ou fraude ?

BART GHEYSENS – De gestanddoeningstermijn: weinig regels maar veel problemen

JEAN-MARC WOLTER – Pouvoir discrétionnaire et irrégularités substantielles

JOHAN GEERTS en HELENA DE GROOF – Het lot van de ‘gesloten’ opdracht na de schorsing van de gunningsbeslissing door de Raad van state

FRANCE VLASSEMBROUCK – Un soumissionnaire / une offre: de quelques difficultés d’application

FRANK JUDO en JOCHEN HONNAY – Mercurius- Asclepius: 1-0 ? Capita selecta rond overheidsopdrachten in de ziekenhuispraktijk

EMMANUEL VAN NUFFEL – La modification substantielle d’un marché pu- blic assimilable à un nouveau marché devant faire l’objet d’une mise en concurrence

MARCO SCHOUPS, KRIS LEMMENS en RUBEN VANSTEENKISTE – De herziening van de Europese richtlijnen 2004/17 en 2004/18: een stand van zaken

ISABELLE COOREMAN en BRAM TOLLET – Artikel 16 AAV (klachten en verzoeken) – verschillen en gelijkenissen met het gemeen recht

MARIE VASTMANS et PATRIK DE MAEYER – Ceci n’est pas une mise en balance des intérêts

JORIS WOUTERS – Veel vragen, (soms) (nog) veel (meer) beloven en weinig krijgen ? Onderhoudsovereenkomsten en SLA’s bij overheidsopdrachten

NEIL BRAECKEVELT en FREDERICK ONGENA – Rechtsbescherming voor de burgerlijke rechter vs de Raad van State bij het verzoek tot schorsing van de gunningsbeslissing: gelijkheid vatbaar voor interpretatie?

VIRGINIE DOR – Le standstill sous les seuils européens – Application volontaire ou forcée?

FRANS DE BRAEKELEER en KAREN DE BRAEKELEER – Investeringen van de overheid via overheidsagentschappen: aandachtspunten inzake ESR 95

WILLIAM TIMMERMANS – Tegenspraak en vertrouwelijkheid bij geschillen inzake overheidsopdrachten

BÉRÉNICE WATHELET et BARTELD SCHUTYSER – Les marchés publics des insti- tutions européennes: guide pratique des nouvelles règles applicables depuis le 1er janvier 2013

DIRK VAN HEUVEN en JONAS RIEMSLAGH – De intrekking van de gunnings- beslissing

SOFIE LOGIE – Referenties in vijf cruciale vragen bekeken

PETER FLAMEY en JOOST BOSQUET – Overzicht van in 2012 gepubliceerde rechtsleer – Aperçu de la doctrine publiée en 2012

De laatste uitgaven

Jaarboek-mockup2022-2023
Jaarboek Overheidsopdrachten 2022-2023
Jaarboek-mockup2021-2022
Jaarboek Overheidsopdrachten 2021-2022
Jaarboek-mockup2020-2021
Jaarboek Overheidsopdrachten 2020-2021
Jaarboek-mockup2019-2020
Jaarboek Overheidsopdrachten 2019-2020
Jaarboek-mockup-2018-2019
Jaarboek Overheidsopdrachten 2018-2019

Bestellen