Jaarboek-mockup-2018-2019
Prijs van de uitgave
€ 195 excl. btw
€ 195 excl. btw
Prijs abonnement
€ 210 excl. btw per jaar
  • € 210 excl. btw per jaar
  • Abonnement van 2 jaar
  • 2 opeenvolgende uitgaven
€ 210 excl. btw per jaar
Pack 4 uitgaven
€ 455 excl. btw
  • 4 verschillende uitgaven naar keuze
  • Exclusief verzendkosten €14 excl. btw per boek (een totaal van €56 excl. btw voor de 4).
  • Alleen voor de beschikbare uitgaven
€ 455 excl. btw

In voorraad

De samenstellers hebben zich met voorliggend jaarboek tot doel gesteld de gebruiker een nuttig overzichts- en bronneninstrument ter beschikking te stellen waarmee de oceaan van wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten beter georiënteerd kan worden bevaren.

Het Jaarboek Overheidsopdrachten 2018-2019 is verder verrijkt met een belangrijk aantal rechtsgeleerde thema-artikelen betrekking hebbende op actuele knelpunten van het overheidsopdrachtenrecht en geschreven door een uitgelezen schare van specialisten in dit boeiende, doch o zo complexe, rechtsgebied.

Table des principales abréviations  – Overzicht van de meest voorkomende afkortingen 
Préface – Ten geleide 
Baromètre des marchés publics (2000-2018) – Barometer overheidsopdrachten (2000-2018).

BÉRÉNICE WATHELET

Législation et réglementation – Wet- en regelgeving

LEEN DE SMET en FRÉDÉRIC DE COOMAN

– Overzicht van de in 2018 gepubliceerde Europese en Belgische wet- en regelgeving relevant voor het overheidsopdrachtenrecht

SÉVERINE MONJARDEZ et SAMUEL WAUTHIER

– Aperçu de la législation et de la réglementation européenne et belge en matière de marchés publics, publiées en 2018

Jurisprudence – Rechtspraak 

KRIS WAUTERS en ANTOINE GEORIS

– Kroniek van rechtspraak van het Hof van Justitie 2018 inzake overheidsopdrachten

CONSTANT DE KONINCK

– Chronique de jurisprudence de la Cour de justice 2018 en matière de marchés publics

PATRICK THIEL

– Jurisprudence judiciaire 2018

PETER FLAMEY, CONSTANT DE KONINCK, GLENN DECLERCQ en ELLEN VOORTMANS

– Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State 2018

MARIE-ALICE VROMAN

– Chronique de jurisprudence des marchés publics du Conseil d’État 2018

Articles thématiques – Thema-artikelen

MAXIME VANDERSTRAETEN

– L’exception du « fournisseur unique » et les spécifications techniques discriminatoires : la rigidité du droit à l’épreuve des contraintes de la pratique

ANNELIES VERLINDEN, EVELIEN DE RAEYMAECKER en THOMAS CHRISTIAENS

– Circulair aanbesteden. De gunning van overheidsopdrachten als bouwsteen voor een circulaire economie

ISABELLE COOREMAN en MAXIM LECOMTE

– De moduleerbaarheid van de prijs herzieningsclausule

CAMILLE DE BUEGER et SOPHIE JACQUES

– La procédure électronique et le DUME – Questions pratiques

JENS DEBIÈVRE en ELISABETH ROBBROECKX

– Combinaties van inschrijvers: samen staan we sterk?

ANTHONY POPPE en MARIE VASTMANS

– De toepassing van de erkenningswetgeving voor overheidsopdrachten van werken in overheidsopdrachten van leveringen en diensten: mag het nu of toch niet?

PHILIPPE HOREMANS

– Le soumissionnaire d’un marché de travaux doit-il tout prévoir ?

JOHAN GEERTS

– Wijzigingen en herzieningsclausules onder het KB Uitvoering – versie 2017

ELKE CASTELEYN

– Het staartje van Dimarso

FRANCE VLASSEMBROUCK, WOUTER MOONEN et YASSINE LAGHMICHE

– Signature dans les marchés publics : (r)évolution digitale et autres points d’attention

JENS MOSSELMANS en STEF FEYEN

– Europese aanbestedingen: Bijten de blaffende honden?

DIRK DE KEUSTER

– De rechtsgeldigheid van exoneratiebedingen in opdrachtdocumenten

MATHIEU THOMAS et MELISSA OLIVOTTO

– Les circonstances imprévisibles

SIMON VERHOEVEN

– Wijziging van een overheidsopdracht wegens onvoorziene omstandigheden voor de aanbestedende dienst: Back to
the future?

KRIS LEMMENS en CARLO CARDONE

– De prijs van een overheidsopdracht voor werken: samenstelling bij inschrijving en herziening bij uitvoering

SÉBASTIEN KAISERGRUBER

– Quel bilan pour le droit pénal des marchés
publics ?

KAREN DE BRAEKELEER en MARLIES MARTIN

– ‘In house’: een stand van zaken en het belang voor lokale aanbestedende overheden

TIM BRUYNINCKX

– Afwezigheid van beroepsbekwaamheid wegens conflicterende belangen

FRANK JUDO et ROMAIN VANDERBECK

– L’application de la législation sur les marchés publics aux collaborateurs de la Justice

VIRGINIE DOR en YOURI MUSSCHEBROECK

– Exclusiviteit in hoofde van de opdrachtnemer – Het openhousemodel en de rol van de exclusiviteit in de uitvoering van een opdracht

NEIL BRAECKEVELT en EVELIEN VANHAUTER

– De verbintenistermijn anno 2019: nog steeds veel vragen

ELSA WAUTERS – L’action en justice des sociétés momentanées en droit des marchés publics

JOYCE VAN CAEYZEELE

– De complexe puzzel van het prijsonderzoek

VALENTINE DE FRANCQUEN et CHRISTOPHE DUBOIS <:p>– Les drôle(rie)s et anormalités de(u) prix devant le Conseil d’État

STEVEN VAN GARSSE <:p>– Herstel van fouten bij inschrijvingen op overheidsopdrachten

TONY MORTIER

– Prijs en kost als gunningscriteria. Mogelijkheden, risico’s en beperkingen.

LAURENT HOUSEN, JEAN-MARC WOLTER et VÉRONIQUE CHRISTIAENS

– Marchés publics et environnement : un outil de redynamisation économique locale ?

JOOST BOSQUET en GERT OP DE BEECK

– Ambtshalve maatregelen bij de uitvoering van overheidsopdrachten: geen sinecure

JOCHEN OOMS, STEPHANIE MORAS en KRISTOF UYTTERHOEVEN

– De verzwaring van de opdracht van de ontwerper: recht op vergoeding?

VÉRONIQUE VANDEN ACKER et JULIE PERNIAUX

– La passation des concessions

BOB MARTENS en JORREN GARREZ <:p> – De digitalisering van overheidsopdrachten: bakens uitgezet door de rechtspraak

ANN EECKHOUT en LOTTE OTTEVAERE

– Inschrijven met een correcte prijs – De onderzoeksplicht van de aannemer

Doctrine publiée – Gepubliceerde rechtsleer

PETER FLAMEY en CONSTANT DE KONINCK

– Overzicht van in 2018
gepubliceerde rechtsleer – Aperçu de la doctrine publiée en 2018
Les éditeurs – De editors
Les auteurs – De auteurs 
Répertoire – Repertorium 
Annexe – Bijlage 
Overzicht van thema-artikelen gepubliceerd in vorige edities van het Jaarboek Overheidsopdrachten – Aperçu des articles thématiques publiés dans des éditions antérieures de la Chronique des Marchés Publics
Index des mots clefs –   Trefwoordenregister 

Aperçu de la législation et de la réglementation européenne et belge en matière de marchés publics, publiées en 2018 

SAMUEL WAUTHIER et SÉVERINE MONJARDEZ

Overzicht van de in 2018 gepubliceerde Europese en Belgische wet- en regelgeving relevant voor het overheidsopdrachtenrecht

LEEN DE SMET en FRÉDERIC DE COOMAN

Chronique de jurisprudence de la Cour de justice 2018 en matière de marchés publics 

CONSTANT DE KONINCK

Jurisprudence judiciaire 2018 

PATRICK THIEL

Chronique de la jurisprudence des marchés publics du Conseil d’Etat 2018

MARIE-ALICE VROMAN

Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State 2018

PETER FLAMEY, CONSTANT DE KONINCK, GLENN DECLERCQ en ELLEN VOORTMANS

MAXIME VANDERSTRAETEN

L’exception du « fournisseur unique » et les spécifications techniques discriminatoires : la rigidité du droit à l’épreuve des contraintes de la pratique

ANNELIES VERLINDEN, EVELIEN DE RAEYMAECKER en THOMAS CHRISTIAENS

Circulair aanbesteden. De gunning van overheidsopdrachten als bouwsteen voor een circulaire economie

ISABELLE COOREMAN en MAXIM LECOMTE 

De moduleerbaarheid van de prijsherzieningsclausule

CAMILLE DE BUEGER et SOPHIE JACQUES

 La procédure électronique et le DUME – Questions pratiques

JENS DEBIÈVRE en ELISABETH ROBBROECKX

Combinaties van inschrijvers: samen staan we sterk?

ANTHONY POPPE en MARIE VASTMANS

 De toepassing van de erkenningswetgeving voor overheidsopdrachten van werken in overheidsopdrachten van leveringen en diensten: mag het nu of toch niet?

PHILIPPE HOREMANS

Le soumissionnaire d’un marché de travaux doit-il tout prévoir ?

JOHAN GEERTS

Wijzigingen en herzieningsclausules onder het KB Uitvoering – versie 2017

ELKE CASTELEYN

Het staartje van Dimarso

FRANCE VLASSEMBROUCK, WOUTER MOONEN et YASSINE LAGHMICHE

Signature dans les marchés publics : (r)évolution digitale et autres points d’attention

JENS MOSSELMANS en STEF FEYEN

Europese aanbestedingen: Bijten de blaffende honden?

DIRK DE KEUSTER

De rechtsgeldigheid van exoneratiebedingen in opdrachtdocumenten

MATHIEU THOMAS et MELISSA OLIVOTTO

Les circonstances imprévisibles

SIMON VERHOEVEN

Wijziging van een overheidsopdracht wegens onvoorziene omstandigheden voor de aanbestedende dienst: Back to the future?

KRIS LEMMENS en CARLO CARDONE

De prijs van een overheidsopdracht voor werken: samenstelling bij inschrijving en herziening bij uitvoering

SÉBASTIEN KAISERGRUBER

Quel bilan pour le droit pénal des marchés publics ?

KAREN DE BRAEKELEER en MARLIES MARTIN

‘In house’: een stand van zaken en het belang voor lokale aanbestedende overheden

TIM BRUYNINCKX

Afwezigheid van beroepsbekwaamheid wegens conflicterende belangen

FRANK JUDO et ROMAIN VANDERBECK

L’application de la législation sur les marchés publics aux collaborateurs de la Justice

VIRGINIE DOR en YOURI MUSSCHEBROECK

Exclusiviteit in hoofde van de opdrachtnemer – Het openhousemodel en de rol van de exclusiviteit in de uitvoering van een opdracht

NEIL BRAECKEVELT en EVELIEN VANHAUTER

De verbintenistermijn anno 2019: nog steeds veel vragen

ELSA WAUTERS

L’action en justice des sociétés momentanées en droit des marchés publics

JOYCE VAN CAEYZEELE

De complexe puzzel van het prijsonderzoek

VALENTINE DE FRANCQUEN et CHRISTOPHE DUBOIS

Les drôle(rie)s et anormalités de(u) prix devant le Conseil d’État

STEVEN VAN GARSSE

Herstel van fouten bij inschrijvingen op overheidsopdrachten

TONY MORTIER

Prijs en kost als gunningscriteria. Mogelijkheden, risico’s en beperkingen.

LAURENT HOUSEN, JEAN-MARC WOLTER et VÉRONIQUE CHRISTIAENS

Marchés publics et environnement : un outil de redynamisation économique locale ?

JOOST BOSQUET en GERT OP DE BEECK

Ambtshalve maatregelen bij de uitvoering van overheidsopdrachten: geen sinecure

JOCHEN OOMS, STEPHANIE MORAS en KRISTOF UYTTERHOEVEN

De verzwaring van de opdracht van de ontwerper: recht op vergoeding?

VÉRONIQUE VANDEN ACKER et JULIE PERNIAUX

La passation des concessions

BOB MARTENS en JORREN GARREZ

De digitalisering van overheidsopdrachten: bakens uitgezet door de rechtspraak

ANN EECKHOUT en LOTTE OTTEVAERE

Inschrijven met een correcte prijs – De onderzoeksplicht van de aannemer <:strong>

PETER FLAMEY en CONSTANT DE CONINCK

Aperçu de la doctrine publiée en 2018 – Overzicht van in 2018 gepubliceerde rechtsleer

De laatste uitgaven

Jaarboek-mockup2021-2022
Jaarboek Overheidsopdrachten 2021-2022
Jaarboek-mockup2020-2021
Jaarboek Overheidsopdrachten 2020-2021
Jaarboek-mockup2019-2020
Jaarboek Overheidsopdrachten 2019-2020
Jaarboek-mockup-2018-2019
Jaarboek Overheidsopdrachten 2018-2019
Jaarboek-mockup2017-2018
Jaarboek Overheidsopdrachten 2017-2018

Bestellen

Scroll to Top