Jaarboek-mockup-2011-2012
Prix de l'édition
125 € htva
125 € htva
Prix abonnement
240 € htva par an
  • 240 € htva par an
  • Abonnement de 2 ans
  • 2 éditions consécutives
240 € htva par an
Pack 4 éditions
500 € htva
  • 4 éditions différentes de votre choix
  • Hors frais de port 15 € HTVA par ouvrage (au total 60 € HTVA pour les 4).
  • Valable uniquement pour les éditions disponibles
500 € htva

Epuisée

Overzicht van de meest voorkomende afkortingen – Table des principales abréviations


Avant-propos de l’édition 2012 – Voorwoord bij de uitgave 2012


Baromètre des marchés publics belges (2000-2011) – De Belgische aanbestedingsbarometer (2000-2011)

BJORN DEMEULENAERE


Wet- en regelgeving – Législation et réglementation

CONSTANT DE KONINCK – Overzicht van met betrekking tot het overheids- opdrachtenrecht relevante Europese en Belgische wet- en regelgeving, gepubliceerd in 2011

CONSTANT DE KONINCK – Compte rendu de la législation et de la régle- mentation européenne et belge en matière de marchés publics, publiées en 2011


Rechtspraak – Jurisprudence

KRIS WAUTERS – Kroniek Rechtspraak Hof van Justitie 2011 inzake over- heidsopdrachten – Chronique de Jurisprudence de la Cour de Justice 2011 en matière de marchés publics

CONSTANT DE KONINCK – Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux marchés publics – Arrêts rendus en 2011 

CONSTANT DE KONINCK – Rechtspraak van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot het overheidsopdrachtenrecht – Arresten gewezen in 2011.

CONSTANT DE KONINCK – Jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative aux marchés publics – Arrêts rendus en 2011

PATRICK THIEL – Chronique de jurisprudence judiciaire 2011

PETER FLAMEY en JOOST BOSQUET – Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State 2011


Thema-artikelen – Articles thématiques

GAUTHIER ERVYN – Le droit d’exploiter ou quand le marché public devient concession

ANN EECKHOUT – Wie draagt de gevolgen van fouten in de opdracht- documenten ?

CHRISTOPHE LENDERS – De rechtsbescherming bij de uitvoering van over- heidsopdrachten: de onderdanige aannemer ?

VICTOR PETITAT – Enkele aspecten van archeologische overheidsopdrachten

JEAN-MARIE CORNET – Les caractéristiques essentielles de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 et des lois du 5 août 2011

JOHAN VAN STEELANDT en KAREN DE BRAEKELEER – E-procurement is de toekomst

STEVEN VAN GARSSE – De herziening van de General Procurement Agreement 1994

PHILIPPE COENRAETS – La réfection des décisions d’attribution des marchés publics

CONSTANT DE KONINCK en PETER TEERLINCK – Het Koninklijk Besluit Plaat- sing van 15 juli 2011 en de ondertekening van offertes als substantieel vormvoorschrift

STEFAAN CALLENS, DIEGO FORNACIARI en JULIE LATOUR – De overheidsopdrachtenwetgeving en de Belgische gezondheidszorg

PHILIPPE HOREMANS – Donnez le prix des ouvrages, ce sera toujours le meilleur marché que vous pourrez trouver!

ISABELLE COOREMAN en KAROLIEN PHLIPS – Kwalitatieve Selectie – Capita selecta met betrekking tot de voorlegging van referenties bij overheidsopdrachten

WILLIAM TIMMERMANS – De combinatie van tijdelijke handelsvennootschappen en overheidsopdrachten

FRANCE VLASSEMBROUCK en DIETER VEESTRAETEN – Overheidsopdrachten en financiële diensten: wanneer twee werelden elkaar ontmoeten.

BARTELD SCHUTYSER en STIJN GOOVAERTS – Overheidsopdrachten in de defensie- en veiligheidssector: het einde van het uitzonderingsregime ?

KRISTOF UYTTERHOEVEN – De draagwijdte van de informatie- en bijstandsverplichting van de architect ten aanzien van de aanbestedende overheid

SOFIE VERLINDEN – E-Procurement: “tussen droom en daad…”

PATRIK DE MAEYER et MARIE VASTMANS – La centralisation des commandes publiques

ANNELIES VERLINDEN – Groen en Duurzaam overheidsaankopen: het bos en de bomen

MARCO SCHOUPS en KRIS LEMMENS – Wijzigingen van overheidsopdrachten: rechtmatigheid en rechtsgevolgen

TIM BRUYNINCKX – Rechtsbescherming in het kader van de uitvoering van overheidsopdrachten: Pressetext of staatssteun?

ANN LAWRENCE DURVIAUX et THIERRY DELVAUX – La relation « in house » en droit européen : état de la question

SVEN BAETEN – De juridische kwalificatie van beheerscontracten. Zijn het nu contracten, reglementen, concessies of overheidsopdrachten voor diensten?

GUNTHER L’HEUREUX – PPS en nutsleidingen

ERIC GILLET et CHRISTOPHE DUBOIS – Le financement des infrastructures publiques au regard des règles SEC 95

DIRK VAN HEUVEN en JONAS RIEMSLAGH – Overheidsopdrachten van Europese instellingen. Gunning en rechtsbescherming

BOB MARTENS en RIET STRAETMANS – Het spanningsveld tussen de informa- tieplicht van de aanbestedende overheid en de onderzoeksplicht van de inschrijvers en gegadigden: twee zijden van dezelfde medaille of een kat en muisspel?

NEIL BRAECKEVELT, ANTHONY LOGGHE en FREDERICK ONGENA – De concurrentiedialoog: uitdagingen voor klassieke overheidsopdrachten en PPS-projecten

JAN VAN DER SNICKT – Concurrentiegerichte dialoog. Hoe zit het bij de buren?

NICOLAS POURBAIX – Droit des marchés publics et droit de la concurrence. Le yin et le yang de la commande publique?

SOFIE LOGIE – Vallen alle vzw’s straks onder de wet overheidsopdrachten?


Gepubliceerde rechtsleer – Doctrine publiée

PETER FLAMEY en JOOST BOSQUET – Overzicht van in 2011 gepubliceerde rechtsleer – Aperçu de la doctrine publiée en 2011

De editors – Les éditeurs


De auteurs – Les auteurs


Repertorium – Répertoire


Public Tender Awards: un aperçu des gagnants – Public


Tender Awards: een overzicht van de winnaars


Bijlage – Annexe


Overzicht van thema-artikelen gepubliceerd in vorige edities van het Jaarboek Overheidsopdrachten – Aperçu des articles thématiques publiés dans des édi- tions antérieures de la Chronique des marchés publics


Trefwoordenregister – Index des mots clefs

CONSTANT DE KONINCK – Overzicht van met betrekking tot het overheids- opdrachtenrecht relevante Europese en Belgische wet- en regelgeving, gepubliceerd in 2011

CONSTANT DE KONINCK – Compte rendu de la législation et de la régle- mentation européenne et belge en matière de marchés publics, publiées en 2011

KRIS WAUTERS – Kroniek Rechtspraak Hof van Justitie 2011 inzake over- heidsopdrachten – Chronique de Jurisprudence de la Cour de Justice 2011 en matière de marchés publics

CONSTANT DE KONINCK – Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux marchés publics – Arrêts rendus en 2011 

CONSTANT DE KONINCK – Rechtspraak van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot het overheidsopdrachtenrecht – Arresten gewezen in 2011.

CONSTANT DE KONINCK – Jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative aux marchés publics – Arrêts rendus en 2011

PATRICK THIEL – Chronique de jurisprudence judiciaire 2011

PETER FLAMEY en JOOST BOSQUET – Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State 2011

GAUTHIER ERVYN – Le droit d’exploiter ou quand le marché public devient concession

ANN EECKHOUT – Wie draagt de gevolgen van fouten in de opdracht- documenten ?

CHRISTOPHE LENDERS – De rechtsbescherming bij de uitvoering van over- heidsopdrachten: de onderdanige aannemer ?

VICTOR PETITAT – Enkele aspecten van archeologische overheidsopdrachten

JEAN-MARIE CORNET – Les caractéristiques essentielles de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 et des lois du 5 août 2011

JOHAN VAN STEELANDT en KAREN DE BRAEKELEER – E-procurement is de toekomst

STEVEN VAN GARSSE – De herziening van de General Procurement Agreement 1994

PHILIPPE COENRAETS – La réfection des décisions d’attribution des marchés publics

CONSTANT DE KONINCK en PETER TEERLINCK – Het Koninklijk Besluit Plaat- sing van 15 juli 2011 en de ondertekening van offertes als substantieel vormvoorschrift

STEFAAN CALLENS, DIEGO FORNACIARI en JULIE LATOUR – De overheidsopdrachtenwetgeving en de Belgische gezondheidszorg

PHILIPPE HOREMANS – Donnez le prix des ouvrages, ce sera toujours le meilleur marché que vous pourrez trouver!

ISABELLE COOREMAN en KAROLIEN PHLIPS – Kwalitatieve Selectie – Capita selecta met betrekking tot de voorlegging van referenties bij overheidsopdrachten

WILLIAM TIMMERMANS – De combinatie van tijdelijke handelsvennootschappen en overheidsopdrachten

FRANCE VLASSEMBROUCK en DIETER VEESTRAETEN – Overheidsopdrachten en financiële diensten: wanneer twee werelden elkaar ontmoeten.

BARTELD SCHUTYSER en STIJN GOOVAERTS – Overheidsopdrachten in de defensie- en veiligheidssector: het einde van het uitzonderingsregime ?

KRISTOF UYTTERHOEVEN – De draagwijdte van de informatie- en bijstandsverplichting van de architect ten aanzien van de aanbestedende overheid

SOFIE VERLINDEN – E-Procurement: “tussen droom en daad…”

PATRIK DE MAEYER et MARIE VASTMANS – La centralisation des commandes publiques

ANNELIES VERLINDEN – Groen en Duurzaam overheidsaankopen: het bos en de bomen

MARCO SCHOUPS en KRIS LEMMENS – Wijzigingen van overheidsopdrachten: rechtmatigheid en rechtsgevolgen

TIM BRUYNINCKX – Rechtsbescherming in het kader van de uitvoering van overheidsopdrachten: Pressetext of staatssteun?

ANN LAWRENCE DURVIAUX et THIERRY DELVAUX – La relation « in house » en droit européen : état de la question

SVEN BAETEN – De juridische kwalificatie van beheerscontracten. Zijn het nu contracten, reglementen, concessies of overheidsopdrachten voor diensten?

GUNTHER L’HEUREUX – PPS en nutsleidingen

ERIC GILLET et CHRISTOPHE DUBOIS – Le financement des infrastructures publiques au regard des règles SEC 95

DIRK VAN HEUVEN en JONAS RIEMSLAGH – Overheidsopdrachten van Europese instellingen. Gunning en rechtsbescherming

BOB MARTENS en RIET STRAETMANS – Het spanningsveld tussen de informa- tieplicht van de aanbestedende overheid en de onderzoeksplicht van de inschrijvers en gegadigden: twee zijden van dezelfde medaille of een kat en muisspel?

NEIL BRAECKEVELT, ANTHONY LOGGHE en FREDERICK ONGENA – De concurrentiedialoog: uitdagingen voor klassieke overheidsopdrachten en PPS-projecten

JAN VAN DER SNICKT – Concurrentiegerichte dialoog. Hoe zit het bij de buren?

NICOLAS POURBAIX – Droit des marchés publics et droit de la concurrence. Le yin et le yang de la commande publique?

SOFIE LOGIE – Vallen alle vzw’s straks onder de wet overheidsopdrachten?

PETER FLAMEY en JOOST BOSQUET – Overzicht van in 2011 gepubliceerde rechtsleer – Aperçu de la doctrine publiée en 2011

Les dernières éditions

Jaarboek-mockup2023-2024
Chronique des Marchés Publics 2023-2024
Jaarboek-mockup2022-2023
Chronique des Marchés Publics 2022-2023
Jaarboek-mockup2021-2022
Chronique des Marchés Publics 2021-2022
Jaarboek-mockup2020-2021
Chronique des Marchés Publics 2020-2021
Jaarboek-mockup2019-2020
Chronique des Marchés Publics 2019-2020

Commander