Bestel het Jaarboek Overheidsopdrachten
2021 - 2022

De juridische bestseller van het jaar met het laatste nieuws over overheidsopdrachten op Belgisch en Europees niveau, praktische opmerkingen, de meest opvallende uitspraken van het afgelopen jaar en doctrinaire artikelen van de meest vooraanstaande deskundigen op dit gebied.

 • 15de editie
 • 70+ auteurs
 • 35 thema artikelen
 • Praktische focus

Inhoud

Met de huidige Jaarboek Overheidsoprachten hebben de uitgevers en auteurs zich tot doel gesteld u een nuttig en praktisch boek te bieden dat tot uw beschikking staat:

 • Ontwikkelingen op het gebied van publicaties met betrekking tot overheidsopdrachten en de belangrijkste trends in de cijfers en commentaren;
 • Het laatste nieuws over overheidsopdrachten op Belgisch en Europees niveau;
 • Praktisch commentaar op de meest opvallende uitspraken die het afgelopen jaar zijn gedaan;
 • Doctrinaire artikels van de belangrijkste experts op dit gebied.

Overzicht van de meest voorkomende afkortingen – Table des principales abréviations

Préface – Ten geleide 2022

Barometer overheidsopdrachten (2000-2021) – Baromètre des marchés publics (2000-2021)

LOÏC DE WILDE


Wet- en regelgeving – Législation et réglementation

YOURI MUSSCHEBROECK – Overzicht van de in 2021 gepubliceerde Europese en Belgische wet- en regelgeving relevant voor het overheidsopdrachtenrecht

SAMUEL WAUTHIER et SÉVERINE MONJARDEZ – Aperçu de la législation et de la réglementation européenne et belge en matière de marchés publics, publiées en 2021


Rechtspraak – Jurisprudence

KRIS WAUTERS en TESS VAN GAAL – Kroniek Rechtspraak Hof van Justitie 2021 inzake overheidsopdrachten

CONSTANT DE KONINCK – Chronique de jurisprudence de la Cour de justice en matière de marchés publics anno 2021

PATRICK THIEL – Chronique de jurisprudence judiciaire 2021

PETER FLAMEY, CONSTANT DE KONINCK, GLENN DECLERCQ en EVI MEES – Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State anno 2021

MAËLLE RIXHON – Chronique de jurisprudence du Conseil d’État en matière de marchés publics anno 2021


Thema-artikelen – Articles thématiques

BAUDOUIN HEUNINCKX – La participation des petites et moyennes entreprises aux marchés publics passé par une simplification holistique de la législation belge

MATTHIAS CASTELEIN en ANTON DE WEERDT – De lokroep van groene en sociale overheidsopdrachten – Weinig ‘duurzame’ verbeteringen in België?

CYRILLE DONY – Chiffre d’affaires requis dans le cadre de la sélection: notions et contours

STEPHANIE MORAS en KRISTOF UYTTERHOEVEN – De indieningsvoorwaarden voor klachten en verzoeken: een reis met hindernissen?

MARIE VASTMANS et ALICE TROISFONTAINES – L’obligation d’information des différents intervenants à un marché public de travaux

ISABELLE COOREMAN en MAXIM LECOMTE – De (al dan niet) toepassing van artikel 871bis Ger.W. inzake de bescherming van bedrijfsgeheimen in het overheidsopdrachtencontentieux

GAËL TILMAN – De la frontière (parfois) tenue entre rectification et modification d’une offre

STEVEN VAN GARSSE en ALEXANDER VERSCHAVE – Precommercial procurement: een hefboom voor innovatie?

ELKE CASTELEYN – De borgtocht: appeltje voor de dorst?

AURÉLIEN VANDEBURIE et LOTFI BOUHYAOUI – La sanction de l’absence du Document Unique de Marché Européen, dûme(nt) proportionnée?

SIMON VERHOEVEN en ELLEN WOUTERS – “Asjemenou!” De sanctie van de substantiële onregelmatigheid van de offerte ingevolge het niet of gebrekkig bijvoegen van het UEA – Enkele kritische bedenkingen vanuit het EU-recht en het Nederlandse recht

JENS MOSSELMANS en DANIEL CORTEZ CAZAS – Aanbestedende overheid: het ene rechtscollege is het andere niet? De toepassing van de belangenconflictenregeling

JÉRÔME DENAYER – La hausse des prix des matériaux: quelle conséquence pour les marchés publics de travaux?

ANKE MESKENS – Gebruik van de raamovereenkomst in het licht van recente jurisprudentiële ontwikkelingen: als een (tweesnijdend) zwaard van Damocles boven het hoofd van de aanbesteder?

BRICE ANSELME et JEAN-MARC WOLTER – Limiter le nombre de candidats: avec quels critères?

VÉRONIQUE CHRISTIAENS en MARNIX DE SMEDT – Het dynamisch aankoopsysteem (D.A.S.) in de praktijk

DOMINIQUE GÉRARD et SOPHIE LEROY – Droits intellectuels et fin du marché

TONY MORTIER – Ziekenhuizen, een ander soort aanbesteders?

MAXIME VANDERSTRAETEN et ANTOINE GEORIS – Négocier un marché public: de la théorie à la pratique

JOOST BOSQUET en GERT OP DE BEECK – De reductie van kandidaten in het selectieproces

MATHIEU THOMAS et LEA TREFON – Le système de qualification dans les secteurs spéciaux : à quoi ça sert et comment ça marche?

JAN DE LEYN – Verhaal halen bij overheidsopdrachten: naar een klokkenluidersparadigma?

JULIE PIROTTE et MARIE VASTMANS – Irrégularités, erreurs et omissions: comment réagir?

KATRIJN VERMEULEN – Vervanging van een onderaannemer tijdens de plaatsingsprocedure: beoordelingsvrijheid van de aanbestedende overheid in het licht van recente rechtspraak

JULIEN GAUL – Confidentialité, sélection, exclusion et spécifications techniques: un peu de tout dans l’arrêt C-927/19 de la Cour de Justice

JOCHEN OOMS en SOPHIE GOOSSENS – Schadebeperkingsplicht bij een onwettige gunning?

BERNARD DE COCQUÉAU et FRANÇOIS PAULUS – La réquisition, une alternative aux marchés publics?

JORIS WOUTERS en GEERT VAN ENGELGEM – De erkenning van aannemers: voor wie, wanneer en waarvoor?

JEAN-FRANÇOIS JAMINET, SANDRINA PROCEK et JULIEN FELTZ – Les marchés publics de conception-réalisation: du triangle classique à la VEFA

CHRISTOPHE LENDERS en CINDY MEYNENDONCKX – Artikel 38/11 AUR: Over al dan niet gezwartepiet

KIM ERIC MÖRIC, CÉLINE ESTAS et MATHIEU DEKLEERMAKER – Centrale d’achat, marché conjoint et marché public pour le compte d’un autre pouvoir adjudicateur – Points d’attention dans les procédures de recours devant le Conseil d’État

KOEN DE PUYDT en ALINE HEYRMAN – De private zorginstellingen en de overheidsopdrachtenregelgeving: business as usual of nog altijd een (kop)zorg?

FLORE VERHOEVEN – Quelle marge de manoeuvre pour le pouvoir adjudicateur face à des offres incomplètes? Principes et contours des demandes de compléments d’information

KRIS LEMMENS, CÉDRIC VANDEKEYBUS en INE VERBELEN – Het proportionaliteitsbeginsel in overheidsopdrachten: onbekend maakt onbemind?

PHILIPPE HOREMANS – Entretien imaginaire – En hommage à M° Ann Lawrence Durviaux


In memoriam Ann Lawrence Durviaux


Gepubliceerde rechtsleer – Doctrine publiée

CONSTANT DE KONINCK en/et PETER FLAMEY – Overzicht van in 2021 gepubliceerde rechtsleer – Aperçu de la doctrine publiée en 2021

De editors – Les éditeurs

De auteurs – Les auteurs

Repertorium – Répertoire

Trefwoordenregister – Index des mots clefs

YOURI MUSSCHEBROECK – Overzicht van de in 2021 gepubliceerde Europese en Belgische wet- en regelgeving relevant voor het overheidsopdrachtenrecht

SAMUEL WAUTHIER et SÉVERINE MONJARDEZ – Aperçu de la législation et de la réglementation européenne et belge en matière de marchés publics, publiées en 2021

KRIS WAUTERS en TESS VAN GAAL – Kroniek Rechtspraak Hof van Justitie 2021 inzake overheidsopdrachten

CONSTANT DE KONINCK – Chronique de jurisprudence de la Cour de justice en matière de marchés publics anno 2021

PATRICK THIEL – Chronique de jurisprudence judiciaire 2021

PETER FLAMEY, CONSTANT DE KONINCK, GLENN DECLERCQ en EVI MEES – Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State anno 2021

MAËLLE RIXHON – Chronique de jurisprudence du Conseil d’État en matière de marchés publics anno 2021

BAUDOUIN HEUNINCKX – La participation des petites et moyennes entreprises aux marchés publics passé par une simplification holistique de la législation belge

MATTHIAS CASTELEIN en ANTON DE WEERDT – De lokroep van groene en sociale overheidsopdrachten – Weinig ‘duurzame’ verbeteringen in België?

CYRILLE DONY – Chiffre d’affaires requis dans le cadre de la sélection: notions et contours

STEPHANIE MORAS en KRISTOF UYTTERHOEVEN – De indieningsvoorwaarden voor klachten en verzoeken: een reis met hindernissen?

MARIE VASTMANS et ALICE TROISFONTAINES – L’obligation d’information des différents intervenants à un marché public de travaux

ISABELLE COOREMAN en MAXIM LECOMTE – De (al dan niet) toepassing van artikel 871bis Ger.W. inzake de bescherming van bedrijfsgeheimen in het overheidsopdrachtencontentieux

GAËL TILMAN – De la frontière (parfois) tenue entre rectification et modification d’une offre

STEVEN VAN GARSSE en ALEXANDER VERSCHAVE – Precommercial procurement: een hefboom voor innovatie?

ELKE CASTELEYN – De borgtocht: appeltje voor de dorst?

AURÉLIEN VANDEBURIE et LOTFI BOUHYAOUI – La sanction de l’absence du Document Unique de Marché Européen, dûme(nt) proportionnée?

SIMON VERHOEVEN en ELLEN WOUTERS – “Asjemenou!” De sanctie van de substantiële onregelmatigheid van de offerte ingevolge het niet of gebrekkig bijvoegen van het UEA – Enkele kritische bedenkingen vanuit het EU-recht en het Nederlandse recht

JENS MOSSELMANS en DANIEL CORTEZ CAZAS – Aanbestedende overheid: het ene rechtscollege is het andere niet? De toepassing van de belangenconflictenregeling

JÉRÔME DENAYER – La hausse des prix des matériaux: quelle conséquence pour les marchés publics de travaux?

ANKE MESKENS – Gebruik van de raamovereenkomst in het licht van recente jurisprudentiële ontwikkelingen: als een (tweesnijdend) zwaard van Damocles boven het hoofd van de aanbesteder?

BRICE ANSELME et JEAN-MARC WOLTER – Limiter le nombre de candidats: avec quels critères?

VÉRONIQUE CHRISTIAENS en MARNIX DE SMEDT – Het dynamisch aankoopsysteem (D.A.S.) in de praktijk

DOMINIQUE GÉRARD et SOPHIE LEROY – Droits intellectuels et fin du marché

TONY MORTIER – Ziekenhuizen, een ander soort aanbesteders?

MAXIME VANDERSTRAETEN et ANTOINE GEORIS – Négocier un marché public: de la théorie à la pratique

JOOST BOSQUET en GERT OP DE BEECK – De reductie van kandidaten in het selectieproces

MATHIEU THOMAS et LEA TREFON – Le système de qualification dans les secteurs spéciaux : à quoi ça sert et comment ça marche?

JAN DE LEYN – Verhaal halen bij overheidsopdrachten: naar een klokkenluidersparadigma?

JULIE PIROTTE et MARIE VASTMANS – Irrégularités, erreurs et omissions: comment réagir?

KATRIJN VERMEULEN – Vervanging van een onderaannemer tijdens de plaatsingsprocedure: beoordelingsvrijheid van de aanbestedende overheid in het licht van recente rechtspraak

JULIEN GAUL – Confidentialité, sélection, exclusion et spécifications techniques: un peu de tout dans l’arrêt C-927/19 de la Cour de Justice

JOCHEN OOMS en SOPHIE GOOSSENS – Schadebeperkingsplicht bij een onwettige gunning?

BERNARD DE COCQUÉAU et FRANÇOIS PAULUS – La réquisition, une alternative aux marchés publics?

JORIS WOUTERS en GEERT VAN ENGELGEM – De erkenning van aannemers: voor wie, wanneer en waarvoor?

JEAN-FRANÇOIS JAMINET, SANDRINA PROCEK et JULIEN FELTZ – Les marchés publics de conception-réalisation: du triangle classique à la VEFA

CHRISTOPHE LENDERS en CINDY MEYNENDONCKX – Artikel 38/11 AUR: Over al dan niet gezwartepiet

KIM ERIC MÖRIC, CÉLINE ESTAS et MATHIEU DEKLEERMAKER – Centrale d’achat, marché conjoint et marché public pour le compte d’un autre pouvoir adjudicateur – Points d’attention dans les procédures de recours devant le Conseil d’État

KOEN DE PUYDT en ALINE HEYRMAN – De private zorginstellingen en de overheidsopdrachtenregelgeving: business as usual of nog altijd een (kop)zorg?

FLORE VERHOEVEN – Quelle marge de manoeuvre pour le pouvoir adjudicateur face à des offres incomplètes? Principes et contours des demandes de compléments d’information

KRIS LEMMENS, CÉDRIC VANDEKEYBUS en INE VERBELEN – Het proportionaliteitsbeginsel in overheidsopdrachten: onbekend maakt onbemind?

PHILIPPE HOREMANS – Entretien imaginaire – En hommage à M° Ann Lawrence Durviaux

CONSTANT DE KONINCK en/et PETER FLAMEY – Overzicht van in 2021 gepubliceerde rechtsleer – Aperçu de la doctrine publiée en 2021

Mockup-ALL-Jaarboek

Bestel vorige uitgaven

Jaarlijkse juridische bestsellers met praktische inhoud.
Meer informatie over de inhoud van vorige uitgaven.

De laatste
uitgave

€ 245 excl. btw*

 • Jaarboek Overheidsopdrachten 2021-2022

*Exclusief verzendkosten à €14 excl. btw per boek.

Oudere uitgaven
naar keuze

Vanaf € 125 excl. btw*

 • Keuze uit vele uitgaven

*Exclusief verzendkosten à €14 excl. btw per boek.

Abonnement
formule

€ 210 excl. btw/jaar*

*De minimum abonnementsperiode is twee (2) opeenvolgende uitgaven. Opzegging van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren via books@ebp.be, uiterlijk twee (2) maanden vóór een nieuwe jaargang van uw abonnement ingaat. Exclusief verzendkosten à €14 excl. btw per boek. De prijs van het jaarabonnement kan van jaar tot jaar veranderen, maar zal altijd voordeliger zijn dan een eenmalige aankoop van de laatste editie.

Pack van
4 Jaarboeken

€ 455 excl. btw*

 • 4 verschillende Jaarboeken

*Alleen geldig voor beschikbare en verschillende uitgaven. Niet geldig voor toekomstige uitgaven. Exclusief verzendkosten à € 14 excl. btw per boek (totaal € 56 excl. btw voor alle 4).

Bestellen

Scroll to Top