Bestel de kroniek overheidsopdrachten

Deel I │ De plaatsing van een overheidsopdracht - Klassieke sectoren

Deel II │ De uitvoering van een overheidsopdracht - Klassieke & Speciale sectoren

Willy Abbeloos

2 delen - 2.008 pagina's

Praktische focus

Het meest praktische, complete en actuele naslagwerk

  • DEEL I: PLAATSING: Wet van 17 juni 2016 | KB van 18 april 2017 | KB van 15 april 2018 | Wet van 07 april 2019
  • DEEL I: RECHTSMIDDELEN: Wet van 17 juni 2013 | Wet van 04 december 2013 | Wet van 16 februari 2017
  • DEEL II: UITVOERING: KB van 14 januari 2013 | KB van 22 juni 2017 | KB van 15 april 2018

Inhoud

kroniek OVERHEIDSOPDRACHTEN 2019

De Kroniek overheidsopdrachten is het meest praktische, complete en actuele naslagwerk voor eenieder die te maken heeft met overheidsopdrachten in de sector van werken, leveringen of diensten.

Het overheidsopdrachtenrecht is een levende materie, die voortdurend aangepast wordt aan de wijzigende economische omstandigheden en nieuwe technologische evoluties, en, last but not least, aan de nieuwe Europese richtlijnen. Het is dan ook noodzakelijk de bespreking van de wetgeving op regelmatige tijdstippen te herzien en te moderniseren.

Dit handboek is de verbeterde en aangepaste versie van de Kroniek Overheidsopdrachten, gepubliceerd door EBP in 2014. In deel I, De Kroniek werd aangepast aan de richtlijn 2014/24/EU (klassieke sectoren), de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (B.S. 14 juli 2016), het K.B. van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (B.S. 9 mei 2017), zoals gewijzigd door het K.B. van 15 april 2018 (B.S. 18 april 2018).

Er werd tevens rekening gehouden met de wet van 7 april 2019, die de omzetting vormt van de richtlijn 2014/55/EU inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten.

In deel I is er bovendien een bespreking van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B.S. 21 juni 2013), zoals gewijzigd door de wet van 4 december 2013 (B.S. 19 december 2013) en de wet van 16 februari 2017 (B.S. 17 maart 2017).

Deel II bevat een uitgebreide commentaar van het K.B. van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (B.S. 14 februari 2013), die werd aangepast aan het K.B. van 22 juni 2017 (B.S. 27 juni 2017) en het K.B. 15 april 2018 (B.S. 18 april 2018).

De teksten werden ook aangevuld met de belangrijkste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Grondwettelijk Hof en de Raad van State.

INHOUDSTAFEL
Auteur - Willy Abbeloos

Bestellen

De boeken zijn op voorraad en worden binnen 10 dagen geleverd.