Bestel het Jaarboek Overheidsopdrachten
2023 - 2024

De juridische bestseller van het jaar met het laatste nieuws over overheidsopdrachten op Belgisch en Europees niveau, praktische opmerkingen, de meest opvallende uitspraken van het afgelopen jaar en doctrinaire artikelen van de meest vooraanstaande deskundigen op dit gebied.

In voorraad

 • 17de editie
 • 70+ auteurs
 • 38 thema artikelen
 • Praktische focus

Inhoud

Met de huidige Jaarboek Overheidsoprachten hebben de uitgevers en auteurs zich tot doel gesteld u een nuttig en praktisch boek te bieden dat tot uw beschikking staat:

 • Ontwikkelingen op het gebied van publicaties met betrekking tot overheidsopdrachten en de belangrijkste trends in de cijfers en commentaren;
 • Het laatste nieuws over overheidsopdrachten op Belgisch en Europees niveau;
 • Praktisch commentaar op de meest opvallende uitspraken die het afgelopen jaar zijn gedaan;
 • Doctrinaire artikels van de belangrijkste experts op dit gebied.

 Wet- en regelgeving – Législation et réglementation

YOURI MUSSCHEBROECK – Overzicht van de Europese en Belgische wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten, gepubliceerd in 2023

SÉVERINE MONJARDEZ et SAMUEL WAUTHIER – Aperçu de la législation et de la réglementation européenne et belge en matière de marchés publics, publiées en 2023

Rechtspraak – Jurisprudence

KRIS WAUTERS en LEONTIEN BEERNAERT – Kroniek van rechtspraak van het Hof van Justitie 2023 inzake overheidsopdrachten en concessies

CONSTANT DE KONINCK et LYDIA DE CREMER – Chronique de jurisprudence de la Cour de justice en matière de marchés publics et de concessions – année 2023

PATRICK THIEL – Chronique de jurisprudence judiciaire 2023

PETER FLAMEY, CONSTANT DE KONINCK en GLENN DECLERCQ – Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State anno 2023

GAUTHIER DRESSE et MAËLLE RIXHON – Chronique de jurisprudence du Conseil d’État en matière de marchés publics anno 2023

TESS LEPPERS en/et MAËLLE RIXHON – De arresten van de Raad van State in enkele cijfers – Vergelijking van de XIIde en de VIde Kamers anno 2023 – Les arrêts du Conseil d’État en quelques chiffres – Comparaison des XIIe et VIe Chambres anno 2023

Thema-artikelen – Articles thématiques

 1. PHILIPPE HOREMANS – Droit de la défense et secret des affaires
 2. JOYCE VAN CAEYZEELE – Iedereen gelijk voor de wet? Het belang van het gelijkheidsbeginsel in de gunningsfase toegelicht a.d.h.v. recente Europese en Belgische rechtspraakvoorbeelden
 3. ELKE CASTELEYN en FAUVE VERPOORTEN – Art. 700, lid 2 Ger.W. en de Wet Rechtsbescherming in het kader van overheidsopdrachten
 4. ANTHONY POPPE en MAARTEN PRINCEN – Straffen als drukkingsmiddel in de uitvoering van overheidsopdrachten: veel geblaat maar weinig wol?
 5. FRANCE VLASSEMBROUCK, YASSINE LAGHMICHE et IRIS QUÉVY – Points d’attention liés au dépôt des candidatures et des offres
 6. JENS DEBIÈVRE et MAI THY NGUYEN – Intégration de l’économie circulaire dans les marchés publics par l’usage des clauses environnementales
 7. STEVEN VAN GARSSE en ALEXANDER VERSCHAVE – Beheersing van ketens bij de deelname aan en uitvoering van overheidsopdrachten
 8. JÉRÔME DENAYER et CAROLINE MARCHAL – La compatibilité des charges d’urbanisme avec la réglementation des marchés publics
 9. SOPHIE-CHARLOTTE GYSEN – De bescherming van vertrouwelijke informatie door de rechter ten gronde: fiat lux maar geen licht zonder schaduw
 10. VERONIQUE CHRISTIAENS en MARNIX DE SMEDT – Overheidsopdrachten van werken en bodembeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een netelig huwelijk?
 11. BRICE ANSELME et MATHIEU DEKLEERMAKER – La durée des marchés publics : chaque chose en son temps !
 12. SIMON VERHOEVEN en ELLEN WOUTERS – De aanbesteder plaatste het gesprek in wacht. Even geduld alstublieft: de verenigbaarheid van de (Nederlandse) “wachtkamerovereenkomst” met het (Belgische) aanbestedingsrecht
 13. LUCA CECI, KEVIN POLET et ANTOINE VAN KERCKHOVE – Existe-t-il une obligation générale d’acheter durablement ? Analyse de la conception et de l’attribution des marchés publics au regard de l’article 7bis de la Constitution
 14. PHILIPPE VAN WESEMAEL, BENOIT FORÊT en PIETER MARSTBOOM – Het verbod op inbeslagname, verzet, overdracht of inpandgeving van schuldvorderingen onder de Overheidsopdrachtenwet en de Concessiewet
 15. ANTOINE GEORIS et MAXIME VANDERSTRAETEN – L’exécution des marchés publics à l’épreuve du nouveau code civil : quelques éléments de réflexion
 16. LISA HAENEN en JOCHEN OOMS – Kwalificatiesystemen: de speciale en klassieke regels op een rij
 17. ELISABETH ROBBROECKX – Vergoedingen in het kader van de (onwettige) gunning van overheidsopdrachten: Is dat dan geen centje waard?
 18. STÉPHANE RIXHON – Les phases de la dépense publique : principes et application en matière de marchés publics
 19. THOMAS CHRISTIAENS en MANON DE WESER – De Foreign Subsidies Regulation: aandachtspunten voor aanbesteders en inschrijvers
 20. WOUTER MOONEN en JARIEN BLOEMEN – De invloed van ESG op overheidsopdrachten
 21. KIM ERIC MÖRIC, CÉLINE ESTAS et ROSA OUBIÑA CAVIEDES – La signature dans les marchés publics : points d’attention et réflexions
 22. JOHAN GEERTS – Analyse van de nieuwe transparantie- en rapportageverplichtingen bij de plaatsing van overheidsopdrachten sinds 1 september 2023: noodzakelijk beleidsinstrument of overbodige extra werklast voor de aanbestedende overheid?
 23. ISABELLE COOREMAN en MAXIM LECOMTE – Horizontale samenwerking: in nevelen gehuld of licht aan de horizon?
 24. ANN EECKHOUT EN LOTTE OTTEVAERE – Betwistingen over hoeveelheden in uitvoeringsfase: vaststelling en verrekening
 25. STEF FEYEN – Nulprijzen: Vier vuistregels om jezelf niet weg te cijferen
 26. TONY MORTIER – Impact van geo- en realpolitik op de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten
 27. KRIS LEMMENS, BRAM TOLLET en ROBIN BECK – De uitsluiting van de vergoedingsplicht van aanbesteders bij verstoringen in het kader van DBF(M)-contracten: kan het contractueel evenwicht hersteld worden?
 28. CHRISTOPHE LENDERS en CINDY MEYNENDONCKX – Het proces-verbaal van vaststelling: vieux jeu?
 29. JORIS WOUTERS en GEERT VAN ENGELGEM – De vervanging van de onderaannemer: samen uit, samen thuis?
 30. BOB MARTENS, BÉRÉNICE WATHELET et TATYANA LEBEDEVA – Procédures de passation dans les projets DBFM : Procédure concurrentielle avec négociation ou dialogue compétitif ?

Gepubliceerde rechtsleer – Doctrine publiée

PETER FLAMEY en/et CONSTANT DE KONINCK – Overzicht van in 2023 gepubliceerde rechtsleer – Aperçu de la doctrine publiée en 2023

 

YOURI MUSSCHEBROECK - Overzicht van de Europese en Belgische wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten, gepubliceerd in 2023

SÉVERINE MONJARDEZ et SAMUEL WAUTHIER - Aperçu de la législation et de la réglementation européenne et belge en matière de marchés publics, publiées en 2023.

KRIS WAUTERS en LEONTIEN BEERNAERT - Kroniek van rechtspraak van het Hof van Justitie 2023 inzake overheidsopdrachten en concessies.

CONSTANT DE KONINCK et LYDIA DE CREMER - Chronique de jurisprudence de la Cour de justice en matière de marchés publics et de concessions – année 2023. PATRICK THIEL - Chronique de jurisprudence judiciaire 2023.

PETER FLAMEY, CONSTANT DE KONINCK en GLENN DECLERCQ - Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State anno 2023.

GAUTHIER DRESSE et MAËLLE RIXHON - Chronique de jurisprudence du Conseil d’État en matière de marchés publics anno 2023.

TESS LEPPERS en/et MAËLLE RIXHON - De arresten van de Raad van State in enkele cijfers – Vergelijking van de XIIde en de VIde Kamers anno 2023 - Les arrêts du Conseil d’État en quelques chiffres – Comparaison des XIIe et VIe Chambres anno 2023.

 1. PHILIPPE HOREMANS – Droit de la défense et secret des
 2. JOYCE VAN CAEYZEELE – Iedereen gelijk voor de wet? Het belang van het gelijkheidsbeginsel in de gunningsfase toegelicht d.h.v. recente Europese en Belgische rechtspraakvoorbeelden.
 3. ELKE CASTELEYN EN FAUVE VERPOORTEN – 700, lid 2 Ger.W. en de Wet Rechtsbescherming in het kader van overheidsopdrachten.
 4. ANTHONY POPPE EN MAARTEN PRINCEN – Straffen als drukkingsmiddel in de uitvoering van overheidsopdrachten: veel geblaat maar weinig wol?
 5. FRANCE VLASSEMBROUCK, YASSINE LAGHMICHE ET IRIS QUÉVY – Points d’attention liés au dépôt des candidatures et des
 6. JENS DEBIÈVRE ET MAI THY NGUYEN – Intégration de l’économie circulaire dans les marchés publics par l’usage des clauses
 7. STEVEN VAN GARSSE EN ALEXANDER VERSCHAVE – Beheersing van ketens bij de deelname aan en uitvoering van
 8. JÉRÔME DENAYER ET CAROLINE MARCHAL – La compatibilité des charges d’urbanisme avec la réglementation des marchés
 9. SOPHIE-CHARLOTTE GYSEN – De bescherming van vertrouwelijke informatie door de rechter ten gronde: fiat lux maar geen licht zonder
 10. VERONIQUE CHRISTIAENS EN MARNIX DE SMEDT – Overheidsopdrachten van werken en bodembeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een netelig huwelijk?
 11. BRICE ANSELME ET MATHIEU DEKLEERMAKER – La durée des marchés publics: chaque chose en son temps!
 12. SIMON VERHOEVEN EN ELLEN WOUTERS – De aanbesteder plaatste het gesprek in wacht. Even geduld alstublieft: de verenigbaarheid van de (Nederlandse) “wachtkamerovereenkomst” met het (Belgische)
 13. LUCA CECI, KEVIN POLET ET ANTOINE VAN KERCKHOVE – Existe-t-il une obligation générale d’acheter durablement? Analyse de la conception et de l’attribution des marchés publics au regard de l’article 7bis de la
 14. PHILIPPE VAN WESEMAEL, BENOIT FORÊT EN PIETER MARSTBOOM – Het verbod op inbeslagname, verzet, overdracht of inpandgeving van schuldvorderingen onder de Overheidsopdrachtenwet en de
 15. ANTOINE GEORIS ET MAXIME VANDERSTRAETEN – L’exécution des marchés publics à l’épreuve du nouveau code civil: quelques éléments de réflexion.
 16. LISA HAENEN EN JOCHEN OOMS – Kwalificatiesystemen: de speciale en klassieke regels op een
 17. ELISABETH ROBBROECKX – Vergoedingen in het kader van de (onwettige) gunning van overheidsopdrachten: Is dat dan geen centje waard?
 18. STÉPHANE RIXHON – Les phases de la dépense publique: principes et application en matière de marchés
 19. THOMAS CHRISTIAENS EN MANON DE WESER – De Foreign Subsidies Regulation: aandachtspunten voor aanbesteders en
 20. WOUTER MOONEN EN JARIEN BLOEMEN – De invloed van ESG op
 21. KIM ERIC MÖRIC, CÉLINE ESTAS ET ROSA OUBIÑA CAVIEDES – La signature dans les marchés publics: points d’attention et réflexions.
 22. JOHAN GEERTS – Analyse van de nieuwe transparantie- en rapportageverplichtingen bij de plaatsing van overheidsopdrachten sinds 1 september 2023: noodzakelijk beleidsinstrument of overbodige extra werklast voor de aanbestedende overheid?
 23. ISABELLE COOREMAN EN MAXIM LECOMTE – Horizontale samenwerking: in nevelen gehuld of licht aan de horizon?
 24. ANN EECKHOUT EN LOTTE OTTEVAERE – Betwistingen over hoeveelheden in uitvoeringsfase: vaststelling en
 25. STEF FEYEN – Nulprijzen: Vier vuistregels om jezelf niet weg te
 26. TONY MORTIER – Impact van geo- en realpolitik op de toepassing van de wetgeving
 27. KRIS LEMMENS, BRAM TOLLET EN ROBIN BECK – De uitsluiting van de vergoedingsplicht van aanbesteders bij verstoringen in het kader van DBF(M)-contracten: kan het contractueel evenwicht hersteld worden?
 28. CHRISTOPHE LENDERS EN CINDY MEYNENDONCKX – Het proces-verbaal van vaststelling: vieux jeu?
 29. JORIS WOUTERS EN GEERT VAN ENGELGEM – De vervanging van de onderaannemer: samen uit, samen thuis?
 30. BOB MARTENS, BÉRÉNICE WATHELET ET TATYANA LEBEDEVA – Procédures de passation dans les projets DBFM: Procédure concurrentielle avec négociation ou dialogue compétitif?

PETER FLAMEY en/et CONSTANT DE KONINCK - Overzicht van in 2023 gepubliceerde rechtsleer – Aperçu de la doctrine publiée en 2023

Mockup-ALL-Jaarboek

Bestel vorige uitgaven

Jaarlijkse juridische bestsellers met praktische inhoud.
Meer informatie over de inhoud van vorige uitgaven.

De nieuwste
uitgave

€ 275 excl. btw*

 • Jaarboek Overheidsopdrachten 2023-2024

  In voorraad

*Exclusief verzendkosten €15 excl. btw per boek.

Oudere uitgaven
naar keuze

Vanaf € 140 excl. btw*

 • Keuze uit vele uitgaven

*Exclusief verzendkosten €15 excl. btw per boek.

Abonnement
formule

€ 240 excl. btw/jaar*

*De minimum abonnementsperiode is twee (2) opeenvolgende uitgaven. Opzegging van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren via books@ebp.be, uiterlijk twee (2) maanden vóór een nieuwe jaargang van uw abonnement ingaat. Exclusief verzendkosten €15 excl. btw per boek. De prijs van het jaarabonnement kan van jaar tot jaar veranderen, maar zal altijd voordeliger zijn dan een eenmalige aankoop van de laatste editie.

Pack van
4 Jaarboeken

€ 500 excl. btw*

 • 4 verschillende Jaarboeken

*Alleen geldig voor beschikbare en verschillende uitgaven. Niet geldig voor toekomstige uitgaven. Exclusief verzendkosten € 15 excl. btw per boek (totaal € 60 excl. btw voor alle 4).

Bestellen