Jaarboek-mockup2019-2020
Prijs van de uitgave
€ 195 excl. btw
€ 195 excl. btw
Prijs abonnement
€ 210 excl. btw per jaar
 • € 210 excl. btw per jaar
 • Abonnement van 2 jaar
 • 2 opeenvolgende uitgaven
€ 210 excl. btw per jaar
Pack 4 uitgaven
€ 455 excl. btw
 • 4 verschillende uitgaven naar keuze
 • Exclusief verzendkosten €14 excl. btw per boek (een totaal van €56 excl. btw voor de 4).
 • Alleen voor de beschikbare uitgaven
€ 455 excl. btw

In voorraad

Met de huidige Jaarboek Overheidsoprachten hebben de uitgevers en auteurs zich tot doel gesteld u een nuttig en praktisch boek te bieden dat tot uw beschikking staat:

 • Ontwikkelingen op het gebied van publicaties met betrekking tot overheidsopdrachten en de belangrijkste trends in de cijfers en commentaren;
 • Het laatste nieuws over overheidsopdrachten op Belgisch en Europees niveau;
 • Praktisch commentaar op de meest opvallende uitspraken die het afgelopen jaar zijn gedaan;
 • Doctrinaire artikels van de belangrijkste experts op dit gebied;

Het Jaarboek Overheidsoprachten 2019-2020 bevat een hoofdstuk over de impact van het Coronavirus op overheidsopdrachten. Daarnaast wordt het verrijkt met een groot aantal juridische artikelen over actuele kwesties in het aanbestedingsrecht, geschreven door zorgvuldig geselecteerde specialisten op dit fascinerende maar complexe rechtsgebied.

Table des principales abréviations  – Overzicht van de meest voorkomende afkortingen 
Préface – Ten geleide 

Corona en overheidsopdrachten — Corona et marchés publics
Het coronavirus en de overheidsopdrachten
Le coronavirus et les marchés publics

Baromètre des marchés publics (2000-2019) – Barometer overheidsopdrachten (2000-2019).
BÉRÉNICE WATHELET

Législation et réglementation – Wet- en regelgeving
LEEN DE SMET en FRÉDÉRIC DE COOMAN – Overzicht van de in 2019 gepubliceerde Europese en Belgische wet- en regelgeving relevant voor het overheidsopdrachtenrecht

SÉVERINE MONJARDEZ et SAMUEL WAUTHIER – Aperçu de la législation et de la réglementation européenne et belge en matière de marchés publics, publiées en 2019

Jurisprudence – Rechtspraak 

KRIS WAUTERS en SOPHIE BLEUX — Kroniek van rechtspraak van het Hof van Justitie 2019 inzake overheidsopdrachten.
CONSTANT DE KONINCK — Chronique de jurisprudence 2019 de la Cour de justice en matière de marchés publics
PATRICK THIEL — Jurisprudence judiciaire 2019
PETER FLAMEY, GLENN DECLERCQ en CONSTANT DE KONINCK — Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State 2019
DELPHINE BÉJANNIN — Chronique de jurisprudence 2019 du Conseil d’État en matière de marchés publics

Thema-artikelen — Articles thématiques

GILLES VANDERMEEREN — La  commande publique d’équipement urbain
VICTOR PETITAT en STEVEN VAN GARSSE — De ene concessie is de andere niet — Het onderscheid tussen domeinconcessies en concessies van diensten
STÉPHANE RIXHON — Marchés publics, concessions et PPP — Qualifications et question de risque
TOBY DE BACKER en JENS DEBIÈVRE — De openbaarheid van bestuur als rem op de vertrouwelijkheid in het overheidsopdrachtenrecht
ROSA OUBINA CAVIEDES et JENS DEBIÈVRE — La rectification des irrégularités dans les offres et la notion d’irrégularité substantielle après l’arrêté royal du 18 avril 2017
STIJN MAEYAERT — De prijsverantwoording en haar rol tijdens de uitvoering van een overheidsopdracht. Lazarus onthoofd?
SARAH SCHOENMAEKERS — The relationship between Altmark and Article106 (2) of the Treaty on the Functioning of the European Union with regard to public procurement procedures
MAXIME VANDERSTRAETEN — Le planning de passation des marchés publics — Établir un calendrier d’attribution et s’y tenir
TIM BRUYNINCKX — Wat met de “voorkeursbieder” in mededingingsprocedures met onderhandeling?
BERNARD DE COCQUÉAU et FRANÇOIS PAULUS — La notion de postes négligeables: une simplification pour l’adjudicateur dans le cadre de l’examen des prix ?
SARAH VAN DEN BRANDE en FRANK JUDO — Overheidsopdrachten en bedrijfsgeheimen: een innige lat-relatie
NOEMIE CAMBIER et THOMAS CAMBIER — Relevé des principaux délais applicables  aux marchés publics et questions choisies
ANTHONY POPPE — Het plaatsbezoek in overheidsoprachten: nut, modaliteiten en gevolgen
ERIC VAN HOOYDONK — The EU Seaports Regulation, the law of public procurement and concessions, and port terminal contracts
ELKE CASTELEYN — Voorbehouden opdrachten: dat is niet eerlijk...of tocht?
MARIE VASTMANS, MARIE SCULIER et ALICE TROISFONTAINES — L'accès des operateurs économiques et des produits étrangers aux marchés publics
ISABELLE COOREMAN m.m.v. MAXIM LECOMTE en MICHAEL EECKHOUT — Vrijheid en beperkingen om zich te beroepen op onderaannemers bij overheidsopdrachten
MARCO SCHOUPS, MATHIEU THOMAS et MELISSA OLIVOTTO - L'estimation du montant d'un marché public
SIMON VERHOEVEN - De Belgische Mededingingsautoriteit in de sector van de overheidsaanbestedingen
VIRGINIE DOR et FLORE VERHOEVEN - La notion de conflit d'intérêts en matière de marchés publics: zoom sur l'évolution de la notion et sur les nouveautés dans la nouvelle réglementation de 2016
STEPHANIE MORAS, KRISTOF UYTTERHOEVEN en ELS ZEGERS - De uitsluiting van deelname aan een overheidsopdracht: niet zo eenvoudig als het lijkt
BRICE ANSELME et JEAN-MARC WOLTER - Guide des bonnes pratiques en matière d'accords-cadres
JOYCE VAN CAEYZEELE - De motiveringsplicht bij overheidsopdrachten: waarborg tegen willekeur en deur tot discussies
PHILIPPE HOREMANS Trois sujets d'actualités :

 1. Une référence inappropriée au stade de la sélection peut-elle
  conduire a une condamnation pénale ?
 2. Le casse-tête du dommage réel en cas de ralentissement des travaux
 3. L'absence de concision des cahiers spéciaux des charges

FRANK JUDO - Napoleon de Pauws "Principes administratifs en matière de travaux publics" (1849) — Het eerste Belgische handboek overheidsopdrachtenrecht?"
GAUTHIER ERVYN et MATTHIEU LEYSEN - Les ASBL et les marchés publics
STEF FEYEN en JENS MOSSELMANS - Neo-wrecked? Enkele bespiegelingenover een belangwekkend arrest
LOUISE LAPERCHE - Les principes généraux applicables aux marchés exclus de la réglementation sur les marchés publics
KRIS LEMMENS, DAVE MERTENS en NEL VAN DAELE - Compensatie bij overheidsopdrachten van werken: de aannemer als bankier?
FRANCE VLASSEMBROUCK et YASSINE LAGHMICHE - Marchés publics informatiques : actualia
KAREN DE BRAEKELEER en MARLIES MARTIN - Verlenging van overheidsopdrachten: kunnen aanbestedende overheden "blijven gaan"?
CHARLES-HENRI DE LA VALLEE POUSSIN et CELIA NENNEN - L'intérêt dans les recours en suspension et en annulation en matière de marchés publics
CHARLES-HENRI DE LA VALLE POUSSIN en JOKE GUNS - Onderhandelingen binnen het overheidsopdrachtenrecht: het verhaal van een voorwaardelijke vrijheid

Doctrine publiée – Gepubliceerde rechtsleer
PETER FLAMEY en CONSTANT DE KONINCK – Overzicht van in 2019
gepubliceerde rechtsleer – Aperçu de la doctrine publiée en 2019

Les éditeurs – De editors
Les auteurs – De auteurs 
Répertoire – Repertorium 
Annexe – Bijlage
Overzicht van thema-artikelen gepubliceerd in vorige edities van het Jaarboek Overheidsopdrachten - Apercu des articles thématiques publiés dans des éditions anterieures de la Chronique des Marches Publics

Index des mots clefs –   Trefwoordenregister 

LEEN DE SMET en FREDERIC DE COOMAN - Overzicht van de in 2019 gepubliceerde Europese en Belgische wet- en regelgeving relevant voor het overheidsopdrachtenrecht
SEVERINE MONJARDEZ et SAMUEL WAUTHIER - Apercu de la législation et de la réglementation européenne et belge en matière de marchés publics publiées en 2019

KRIS WAUTERS en SOPHIE BLEUX - Kroniek van rechtspraak van het Hof van Justitie 2019 inzake overheidsopdrachten
CONSTANT DE KONINCK — Chronique de jurisprudence 2019 de la Cour de justice en matière de marchés publics
PATRICK THIEL - Jurisprudence judiciaire 2019
PETER FLAMEY, GLENN DECLERCQ en CONSTANT DE KONINCK - Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State 2019
DELPHINE BÉJANNIN — Chronique de jurisprudence 2019 du Conseil d’État en matière de marchés publics

GILLES VANDERMEEREN — La commande publique d’équipement urbain
VICTOR PETITAT en STEVEN VAN GARSSE — De ene concessie is de andere niet — Het onderscheid tussen domeinconcessies en concessies van diensten
STÉPHANE RIXHON — Marchés publics, concessions et PPP — Qualifications et question de risque
TOBY DE BACKER en JENS DEBIÈVRE — De openbaarheid van bestuur als rem op de vertrouwelijkheid in het overheidsopdrachtenrecht
ROSA OUBINA CAVIEDES et JENS DEBIÈVRE — La rectification des irrégularités dans les offres et la notion d’irrégularité substantielle après l’arrêté royal du 18 avril 2017
STIJN MAEYAERT — De prijsverantwoording en haar rol tijdens de uitvoering van een overheidsopdracht. Lazarus onthoofd?
SARAH SCHOENMAEKERS — The relationship between Altmark and Article106 (2) of the Treaty on the Functioning of the European Union with regard to public procurement procedures
MAXIME VANDERSTRAETEN — Le planning de passation des marchés publics — Établir un calendrier d’attribution et s’y tenir
TIM BRUYNINCKX — Wat met de “voorkeursbieder” in mededingingsprocedures met onderhandeling?
BERNARD DE COCQUÉAU et FRANÇOIS PAULUS — La notion de postes négligeables: une simplification pour l’adjudicateur dans le cadre de l’examen des prix ?
SARAH VAN DEN BRANDE en FRANK JUDO — Overheidsopdrachten en bedrijfsgeheimen: een innige lat-relatie
NOEMIE CAMBIER et THOMAS CAMBIER — Relevé des principaux délais applicables  aux marchés publics et questions choisies
ANTHONY POPPE — Het plaatsbezoek in overheidsoprachten: nut, modaliteiten en gevolgen
ERIC VAN HOOYDONK — The EU Seaports Regulation, the law of public procurement and concessions, and port terminal contracts
ELKE CASTELEYN — Voorbehouden opdrachten: dat is niet eerlijk...of tocht?
MARIE VASTMANS, MARIE SCULIER et ALICE TROISFONTAINES — L'accès des operateurs économiques et des produits étrangers aux marchés publics
ISABELLE COOREMAN m.m.v. MAXIM LECOMTE en MICHAEL EECKHOUT — Vrijheid en beperkingen om zich te beroepen op onderaannemers bij overheidsopdrachten
MARCO SCHOUPS, MATHIEU THOMAS et MELISSA OLIVOTTO - L'estimation du montant d'un marché public
SIMON VERHOEVEN - De Belgische Mededingingsautoriteit in de sector van de overheidsaanbestedingen
VIRGINIE DOR et FLORE VERHOEVEN - La notion de conflit d'intérêts en matière de marchés publics: zoom sur l'évolution de la notion et sur les nouveautés dans la nouvelle réglementation de 2016
STEPHANIE MORAS, KRISTOF UYTTERHOEVEN en ELS ZEGERS - De uitsluiting van deelname aan een overheidsopdracht: niet zo eenvoudig als het lijkt
BRICE ANSELME et JEAN-MARC WOLTER - Guide des bonnes pratiques en matière d'accords-cadres
JOYCE VAN CAEYZEELE - De motiveringsplicht bij overheidsopdrachten: waarborg tegen willekeur en deur tot discussies
PHILIPPE HOREMANS - Trois sujets d'actualités :
- Une référence inappropriée au stade de la sélection peut-elle conduire a une condamnation pénale ?
- Le casse-tête du dommage réel en cas de ralentissement des travaux
- L'absence de concision des cahiers spéciaux des charges
FRANK JUDO - Napoleon de Pauws "Principes administratifs en matière de travaux publics" (1849) — Het eerste Belgische handboek overheidsopdrachtenrecht?"
GAUTHIER ERVYN et MATTHIEU LEYSEN - Les ASBL et les marchés publics
STEF FEYEN en JENS MOSSELMANS - Neo-wrecked? Enkele bespiegelingenover een belangwekkend arrest
LOUISE LAPERCHE - Les principes generaux applicables aux marchés exclus de la réglementation sur les marchés publics
KRIS LEMMENS, DAVE MERTENS en NEL VAN DAELE - Compensatie bij overheidsopdrachten van werken: de aannemer als bankier?
FRANCE VLASSEMBROUCK et YASSINE LAGHMICHE - Marches publics informatiques : actualia
KAREN DE BRAEKELEER en MARLIES MARTIN - Verlenging van overheidsopdrachten: kunnen aanbestedende overheden "blijven gaan"?
CHARLES-HENRI DE LA VALLEE POUSSIN et CELIA NENNEN - L'intérêt dans les recours en suspension et en annulation en matière de marchés publics
CHARLES-HENRI DE LA VALLE POUSSIN en JOKE GUNS - Onderhandelingen binnen het overheidsopdrachtenrecht: het verhaal van een voorwaardelijke vrijheid

PETER FLAMEY en CONSTANT DE KONINCK – Overzicht van in 2019 gepubliceerde rechtsleer – Aperçu de la doctrine publiée en 2019

De laatste uitgaven

Jaarboek-mockup2021-2022
Jaarboek Overheidsopdrachten 2021-2022
Jaarboek-mockup2020-2021
Jaarboek Overheidsopdrachten 2020-2021
Jaarboek-mockup2019-2020
Jaarboek Overheidsopdrachten 2019-2020
Jaarboek-mockup-2018-2019
Jaarboek Overheidsopdrachten 2018-2019
Jaarboek-mockup2017-2018
Jaarboek Overheidsopdrachten 2017-2018

Bestellen

Scroll to Top