Jaarboek-mockup2021-2022
Prijs van de uitgave
€ 245 excl. btw
€ 245 excl. btw
Prijs abonnement
€ 210 excl. btw per jaar
  • € 210 excl. btw per jaar
  • Abonnement van 2 jaar
  • 2 opeenvolgende uitgaven
€ 210 excl. btw per jaar
Pack 4 uitgaven
€ 455 excl. btw
  • 4 verschillende uitgaven naar keuze
  • Exclusief verzendkosten €14 excl. btw per boek (een totaal van €56 excl. btw voor de 4).
  • Alleen voor de beschikbare uitgaven
€ 455 excl. btw

Uitverkocht

Met de huidige Jaarboek Overheidsoprachten hebben de uitgevers en auteurs zich tot doel gesteld u een nuttig en praktisch boek te bieden dat tot uw beschikking staat:

  • Ontwikkelingen op het gebied van publicaties met betrekking tot overheidsopdrachten en de belangrijkste trends in de cijfers en commentaren;
  • Het laatste nieuws over overheidsopdrachten op Belgisch en Europees niveau;
  • Praktisch commentaar op de meest opvallende uitspraken die het afgelopen jaar zijn gedaan;
  • Doctrinaire artikels van de belangrijkste experts op dit gebied.

Overzicht van de meest voorkomende afkortingen – Table des principales abréviations

Préface – Ten geleide 2022

Barometer overheidsopdrachten (2000-2021) – Baromètre des marchés publics (2000-2021)

LOÏC DE WILDE


Wet- en regelgeving – Législation et réglementation

YOURI MUSSCHEBROECK – Overzicht van de in 2021 gepubliceerde Europese en Belgische wet- en regelgeving relevant voor het overheidsopdrachtenrecht

SAMUEL WAUTHIER et SÉVERINE MONJARDEZ – Aperçu de la législation et de la réglementation européenne et belge en matière de marchés publics, publiées en 2021


Rechtspraak – Jurisprudence

KRIS WAUTERS en TESS VAN GAAL – Kroniek Rechtspraak Hof van Justitie 2021 inzake overheidsopdrachten

CONSTANT DE KONINCK – Chronique de jurisprudence de la Cour de justice en matière de marchés publics anno 2021

PATRICK THIEL – Chronique de jurisprudence judiciaire 2021

PETER FLAMEY, CONSTANT DE KONINCK, GLENN DECLERCQ en EVI MEES – Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State anno 2021

MAËLLE RIXHON – Chronique de jurisprudence du Conseil d’État en matière de marchés publics anno 2021


Thema-artikelen – Articles thématiques

BAUDOUIN HEUNINCKX – La participation des petites et moyennes entreprises aux marchés publics passé par une simplification holistique de la législation belge

MATTHIAS CASTELEIN en ANTON DE WEERDT – De lokroep van groene en sociale overheidsopdrachten – Weinig ‘duurzame’ verbeteringen in België?

CYRILLE DONY – Chiffre d’affaires requis dans le cadre de la sélection: notions et contours

STEPHANIE MORAS en KRISTOF UYTTERHOEVEN – De indieningsvoorwaarden voor klachten en verzoeken: een reis met hindernissen?

MARIE VASTMANS et ALICE TROISFONTAINES – L’obligation d’information des différents intervenants à un marché public de travaux

ISABELLE COOREMAN en MAXIM LECOMTE – De (al dan niet) toepassing van artikel 871bis Ger.W. inzake de bescherming van bedrijfsgeheimen in het overheidsopdrachtencontentieux

GAËL TILMAN – De la frontière (parfois) tenue entre rectification et modification d’une offre

STEVEN VAN GARSSE en ALEXANDER VERSCHAVE – Precommercial procurement: een hefboom voor innovatie?

ELKE CASTELEYN – De borgtocht: appeltje voor de dorst?

AURÉLIEN VANDEBURIE et LOTFI BOUHYAOUI – La sanction de l’absence du Document Unique de Marché Européen, dûme(nt) proportionnée?

SIMON VERHOEVEN en ELLEN WOUTERS – “Asjemenou!” De sanctie van de substantiële onregelmatigheid van de offerte ingevolge het niet of gebrekkig bijvoegen van het UEA – Enkele kritische bedenkingen vanuit het EU-recht en het Nederlandse recht

JENS MOSSELMANS en DANIEL CORTEZ CAZAS – Aanbestedende overheid: het ene rechtscollege is het andere niet? De toepassing van de belangenconflictenregeling

JÉRÔME DENAYER – La hausse des prix des matériaux: quelle conséquence pour les marchés publics de travaux?

ANKE MESKENS – Gebruik van de raamovereenkomst in het licht van recente jurisprudentiële ontwikkelingen: als een (tweesnijdend) zwaard van Damocles boven het hoofd van de aanbesteder?

BRICE ANSELME et JEAN-MARC WOLTER – Limiter le nombre de candidats: avec quels critères?

VÉRONIQUE CHRISTIAENS en MARNIX DE SMEDT – Het dynamisch aankoopsysteem (D.A.S.) in de praktijk

DOMINIQUE GÉRARD et SOPHIE LEROY – Droits intellectuels et fin du marché

TONY MORTIER – Ziekenhuizen, een ander soort aanbesteders?

MAXIME VANDERSTRAETEN et ANTOINE GEORIS – Négocier un marché public: de la théorie à la pratique

JOOST BOSQUET en GERT OP DE BEECK – De reductie van kandidaten in het selectieproces

MATHIEU THOMAS et LEA TREFON – Le système de qualification dans les secteurs spéciaux : à quoi ça sert et comment ça marche?

JAN DE LEYN – Verhaal halen bij overheidsopdrachten: naar een klokkenluidersparadigma?

JULIE PIROTTE et MARIE VASTMANS – Irrégularités, erreurs et omissions: comment réagir?

KATRIJN VERMEULEN – Vervanging van een onderaannemer tijdens de plaatsingsprocedure: beoordelingsvrijheid van de aanbestedende overheid in het licht van recente rechtspraak

JULIEN GAUL – Confidentialité, sélection, exclusion et spécifications techniques: un peu de tout dans l’arrêt C-927/19 de la Cour de Justice

JOCHEN OOMS en SOPHIE GOOSSENS – Schadebeperkingsplicht bij een onwettige gunning?

BERNARD DE COCQUÉAU et FRANÇOIS PAULUS – La réquisition, une alternative aux marchés publics?

JORIS WOUTERS en GEERT VAN ENGELGEM – De erkenning van aannemers: voor wie, wanneer en waarvoor?

JEAN-FRANÇOIS JAMINET, SANDRINA PROCEK et JULIEN FELTZ – Les marchés publics de conception-réalisation: du triangle classique à la VEFA

CHRISTOPHE LENDERS en CINDY MEYNENDONCKX – Artikel 38/11 AUR: Over al dan niet gezwartepiet

KIM ERIC MÖRIC, CÉLINE ESTAS et MATHIEU DEKLEERMAKER – Centrale d’achat, marché conjoint et marché public pour le compte d’un autre pouvoir adjudicateur – Points d’attention dans les procédures de recours devant le Conseil d’État

KOEN DE PUYDT en ALINE HEYRMAN – De private zorginstellingen en de overheidsopdrachtenregelgeving: business as usual of nog altijd een (kop)zorg?

FLORE VERHOEVEN – Quelle marge de manoeuvre pour le pouvoir adjudicateur face à des offres incomplètes? Principes et contours des demandes de compléments d’information

KRIS LEMMENS, CÉDRIC VANDEKEYBUS en INE VERBELEN – Het proportionaliteitsbeginsel in overheidsopdrachten: onbekend maakt onbemind?

PHILIPPE HOREMANS – Entretien imaginaire – En hommage à M° Ann Lawrence Durviaux


In memoriam Ann Lawrence Durviaux


Gepubliceerde rechtsleer – Doctrine publiée

CONSTANT DE KONINCK en/et PETER FLAMEY – Overzicht van in 2021 gepubliceerde rechtsleer – Aperçu de la doctrine publiée en 2021

De editors – Les éditeurs

De auteurs – Les auteurs

Repertorium – Répertoire

Trefwoordenregister – Index des mots clefs

YOURI MUSSCHEBROECK – Overzicht van de in 2021 gepubliceerde Europese en Belgische wet- en regelgeving relevant voor het overheidsopdrachtenrecht

SAMUEL WAUTHIER et SÉVERINE MONJARDEZ – Aperçu de la législation et de la réglementation européenne et belge en matière de marchés publics, publiées en 2021

KRIS WAUTERS en TESS VAN GAAL – Kroniek Rechtspraak Hof van Justitie 2021 inzake overheidsopdrachten

CONSTANT DE KONINCK – Chronique de jurisprudence de la Cour de justice en matière de marchés publics anno 2021

PATRICK THIEL – Chronique de jurisprudence judiciaire 2021

PETER FLAMEY, CONSTANT DE KONINCK, GLENN DECLERCQ en EVI MEES – Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State anno 2021

MAËLLE RIXHON – Chronique de jurisprudence du Conseil d’État en matière de marchés publics anno 2021

BAUDOUIN HEUNINCKX – La participation des petites et moyennes entreprises aux marchés publics passé par une simplification holistique de la législation belge

MATTHIAS CASTELEIN en ANTON DE WEERDT – De lokroep van groene en sociale overheidsopdrachten – Weinig ‘duurzame’ verbeteringen in België?

CYRILLE DONY – Chiffre d’affaires requis dans le cadre de la sélection: notions et contours

STEPHANIE MORAS en KRISTOF UYTTERHOEVEN – De indieningsvoorwaarden voor klachten en verzoeken: een reis met hindernissen?

MARIE VASTMANS et ALICE TROISFONTAINES – L’obligation d’information des différents intervenants à un marché public de travaux

ISABELLE COOREMAN en MAXIM LECOMTE – De (al dan niet) toepassing van artikel 871bis Ger.W. inzake de bescherming van bedrijfsgeheimen in het overheidsopdrachtencontentieux

GAËL TILMAN – De la frontière (parfois) tenue entre rectification et modification d’une offre

STEVEN VAN GARSSE en ALEXANDER VERSCHAVE – Precommercial procurement: een hefboom voor innovatie?

ELKE CASTELEYN – De borgtocht: appeltje voor de dorst?

AURÉLIEN VANDEBURIE et LOTFI BOUHYAOUI – La sanction de l’absence du Document Unique de Marché Européen, dûme(nt) proportionnée?

SIMON VERHOEVEN en ELLEN WOUTERS – “Asjemenou!” De sanctie van de substantiële onregelmatigheid van de offerte ingevolge het niet of gebrekkig bijvoegen van het UEA – Enkele kritische bedenkingen vanuit het EU-recht en het Nederlandse recht

JENS MOSSELMANS en DANIEL CORTEZ CAZAS – Aanbestedende overheid: het ene rechtscollege is het andere niet? De toepassing van de belangenconflictenregeling

JÉRÔME DENAYER – La hausse des prix des matériaux: quelle conséquence pour les marchés publics de travaux?

ANKE MESKENS – Gebruik van de raamovereenkomst in het licht van recente jurisprudentiële ontwikkelingen: als een (tweesnijdend) zwaard van Damocles boven het hoofd van de aanbesteder?

BRICE ANSELME et JEAN-MARC WOLTER – Limiter le nombre de candidats: avec quels critères?

VÉRONIQUE CHRISTIAENS en MARNIX DE SMEDT – Het dynamisch aankoopsysteem (D.A.S.) in de praktijk

DOMINIQUE GÉRARD et SOPHIE LEROY – Droits intellectuels et fin du marché

TONY MORTIER – Ziekenhuizen, een ander soort aanbesteders?

MAXIME VANDERSTRAETEN et ANTOINE GEORIS – Négocier un marché public: de la théorie à la pratique

JOOST BOSQUET en GERT OP DE BEECK – De reductie van kandidaten in het selectieproces

MATHIEU THOMAS et LEA TREFON – Le système de qualification dans les secteurs spéciaux : à quoi ça sert et comment ça marche?

JAN DE LEYN – Verhaal halen bij overheidsopdrachten: naar een klokkenluidersparadigma?

JULIE PIROTTE et MARIE VASTMANS – Irrégularités, erreurs et omissions: comment réagir?

KATRIJN VERMEULEN – Vervanging van een onderaannemer tijdens de plaatsingsprocedure: beoordelingsvrijheid van de aanbestedende overheid in het licht van recente rechtspraak

JULIEN GAUL – Confidentialité, sélection, exclusion et spécifications techniques: un peu de tout dans l’arrêt C-927/19 de la Cour de Justice

JOCHEN OOMS en SOPHIE GOOSSENS – Schadebeperkingsplicht bij een onwettige gunning?

BERNARD DE COCQUÉAU et FRANÇOIS PAULUS – La réquisition, une alternative aux marchés publics?

JORIS WOUTERS en GEERT VAN ENGELGEM – De erkenning van aannemers: voor wie, wanneer en waarvoor?

JEAN-FRANÇOIS JAMINET, SANDRINA PROCEK et JULIEN FELTZ – Les marchés publics de conception-réalisation: du triangle classique à la VEFA

CHRISTOPHE LENDERS en CINDY MEYNENDONCKX – Artikel 38/11 AUR: Over al dan niet gezwartepiet

KIM ERIC MÖRIC, CÉLINE ESTAS et MATHIEU DEKLEERMAKER – Centrale d’achat, marché conjoint et marché public pour le compte d’un autre pouvoir adjudicateur – Points d’attention dans les procédures de recours devant le Conseil d’État

KOEN DE PUYDT en ALINE HEYRMAN – De private zorginstellingen en de overheidsopdrachtenregelgeving: business as usual of nog altijd een (kop)zorg?

FLORE VERHOEVEN – Quelle marge de manoeuvre pour le pouvoir adjudicateur face à des offres incomplètes? Principes et contours des demandes de compléments d’information

KRIS LEMMENS, CÉDRIC VANDEKEYBUS en INE VERBELEN – Het proportionaliteitsbeginsel in overheidsopdrachten: onbekend maakt onbemind?

PHILIPPE HOREMANS – Entretien imaginaire – En hommage à M° Ann Lawrence Durviaux

CONSTANT DE KONINCK en/et PETER FLAMEY – Overzicht van in 2021 gepubliceerde rechtsleer – Aperçu de la doctrine publiée en 2021

De laatste uitgaven

Jaarboek-mockup2022-2023
Jaarboek Overheidsopdrachten 2022-2023
Jaarboek-mockup2021-2022
Jaarboek Overheidsopdrachten 2021-2022
Jaarboek-mockup2020-2021
Jaarboek Overheidsopdrachten 2020-2021
Jaarboek-mockup2019-2020
Jaarboek Overheidsopdrachten 2019-2020
Jaarboek-mockup-2018-2019
Jaarboek Overheidsopdrachten 2018-2019

Bestellen