Is uw offerte geldig ondertekend?

Is uw offerte geldig ondertekend? Het Parlement heeft een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aangenomen dat sedert 1 mei 2019 geleidelijk van kracht wordt. Dit Wetboek bevat meerdere kleine revoluties die specialisten in vennootschapsrecht u graag zullen uitleggen indien u dat wenst. Ook de beoefenaars van het recht inzake overheidsopdrachten blijven niet achter en …

Is uw offerte geldig ondertekend? Lire la suite »