Marie-Alice Vroman

Bestel, indien nodig, aanvullende prestaties

Bestel, indien nodig, aanvullende prestaties Artikel 38/1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten laat de uitbreiding toe van een bestaande opdracht door het plaatsen van een bestelling voor aanvullende werken, leveringen of diensten. Maar in dit artikel hebben we het over de toepassingsvoorwaarden, waarover …

Bestel, indien nodig, aanvullende prestaties Lire la suite »

Is uw offerte geldig ondertekend?

Is uw offerte geldig ondertekend? Het Parlement heeft een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aangenomen dat sedert 1 mei 2019 geleidelijk van kracht wordt. Dit Wetboek bevat meerdere kleine revoluties die specialisten in vennootschapsrecht u graag zullen uitleggen indien u dat wenst. Ook de beoefenaars van het recht inzake overheidsopdrachten blijven niet achter en …

Is uw offerte geldig ondertekend? Lire la suite »

E-Procurement: een platform dat dringend moet worden beheerst

E-Procurement: een platform dat dringend moet worden beheerst Focus op deze federale dienst Bent u bekend met het inkoopplatform? Hier kunt u uw aanbiedingen publiceren en digitaal indienen. De Federale Dienst voor e-aanbestedingen lanceerde dit platform in 2004 met als doel het aankoopproces voor zowel overheidsaankopers als bedrijven volledig te digitaliseren. U kunt er toegang …

E-Procurement: een platform dat dringend moet worden beheerst Lire la suite »

UEA Uniform Europees Aanbestedingsdocument

UEA Uniform Europees Aanbestedingsdocument Vereenvoudigde UEA gids voor uw overheidsopdrachten UEA in enkele worden Geharmoniseerd document dat is opgesteld op basis van een standaardformulier van de Europese Commissie. Alleen in elektronisch formaat sinds 18 april 2018 U kunt er toegang toe krijgen via: https://dume.publicprocurement.be In het Engels: ESPD voor European Single Procurement Document Les formations …

UEA Uniform Europees Aanbestedingsdocument Lire la suite »