UEA Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Vereenvoudigde UEA gids voor uw overheidsopdrachten

UEA in enkele worden

Les formations EBP par rapport au DUME:

Sinds de inwerkingtreding op 30 juni 2017 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en de koninklijke besluiten van 18 april 2017 en 18 juni 2017 betreffende de gunning van overheidsopdrachten in respectievelijk de traditionele en de speciale sector, moeten de economische subjecten die wensen deel te nemen aan een openbare aanbesteding waarvan de geraamde waarde voor de Europese bekendmaking vastgestelde drempel bereikt, een Uniform Europees Aanbestedingsdocument - afgekort UEA) invullen om de informatie te verstrekken die nodig is in het kader van de kwalitatieve selectie.

«De Uniform Europees Aanbestedingsdocument bestaat uit een officiële verklaring van de ondernemer dat de relevante uitsluitingsgrond niet van toepassing is en/of dat aan het relevante selectiecriterium is voldaan, en bevat de relevante informatie die door de aanbestedende dienst wordt verlangd. Het enig Europees aanbestedingsdocument wijst bovendien de overheidsinstantie of de derde partij aan die bevoegd is om de bewijsstukken op te stellen en bevat een officiële verklaring dat de ondernemer deze bewijsstukken desgevraagd en onverwijld zal kunnen overleggen. »[1]

[1] Artikel 73, § 1, derde lid, van de wet van 17 juni 2016.

De voordelen van de UEA voor de administraties

  • Maak gebruik van standaard templates om informatie te vergelijken en te recyclen.
  • Om er zeker van te zijn dat u onmiddellijk over alle informatie beschikt
  •  Een wettelijk kader dat fouten vermijdt.
  •   Vereenvoudiging van het proces voor de openstelling van een openbare aanbesteding voor Europa.

De voordelen van de UEA voor de bedrijven

  • Maak gebruik van standaard templates om informatie te vergelijken en te recyclen.
  • Centraliseer de gevraagde informatie als onderdeel van het selectieproces.
  • Wees er zeker van dat u onmiddellijk over alle informatie beschikt.
  • Zie direct de bewijsstukken die zij kunnen gebruiken om aan te tonen dat zij in aanmerking komen.
  • Vereenvoudiging van het proces voor de toegang tot overheidsopdrachten in Europa.

Stel ons uw vragen