Extra stimulansen nodig om renovatiegraad te verhogen

Om het woningpatrimonium in Vlaanderen tegen 2050 aan te passen aan de normen inzake woningkwaliteit en energiezuinigheid moet het investeringsritme omhoog. Dat blijkt uit een inschatting die het Steunpunt Wonen heeft gemaakt. Hiervoor moeten huiseigenaars extra gestimuleerd worden om de nodige werken te laten uitvoeren en dient een oplossing te worden uitgewerkt voor het personeelstekort in de bouwsector.

Bouwunie, die de zelfstandigen en de kmo’s in de bouwsector verdedigt, vraagt om werk te maken van meer gerichte stimulansen en snel het verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw uit te breiden naar gans België. Daarnaast pleit de beroepsvereniging ervoor om freelancers toe te laten in de bouwsector.

Aan het huidige renovatieritme worden de doelstellingen niet gehaald. Vooral bij de meest kwetsbare groepen is de drempel groot. Bouwunie pleit daarom voor een uitbreiding van de renovatiepremies en andere stimuli. Er is ook nood extra sensibilisering en ondersteuning voor de doelgroepen.

“Vlaamse gezinnen hebben vooral behoefte aan duidelijkheid over de financiële gevolgen en de toekomstige verplichtingen voor ze de stap zetten om hun woningen energetisch te verbeteren. Dat blijkt uit een bevraging die het Vlaamse Energieagentschap (VEA) eerder voerde bij duizend Vlaamse gezinnen”, zegt Jean-Pierre Waeytens, afgevaardigd bestuurder van Bouwunie.

“Om een effectieve lineaire spreiding te bekomen van het aantal renovaties, gaande van nu tot 2050, vragen we een concreet tijdspad uit te werken met degressieve financiële steun. Mensen stellen hun investering te vaak uit tot het allerlaatste moment. Op die manier loopt men het risico dat naarmate de einddatum nadert we qua werkvolume in een bottleneck terecht komen", stelt Waeytens.

"Om dat te vermijden, moet wie vlugger investeert om de vereiste eindnormen te halen een beduidend hogere ondersteuning krijgen. Ook moet er extra aandacht komen voor de doelgroepen waar de drempel om te renoveren hoog is en er vraag is naar begeleiding en ontzorging. 65-plussers hebben nood aan goede informatie over de meerwaarde van energetische investeringen, en mensen in energie-armoede moeten een extra financieel duwtje in de rug krijgen”, vindt de afgevaardigd bestuurder van Bouwunie.

Een andere stimulans waar de volgende federale regering volgens Waeytens dringend werk van dient te maken, is de uitbreiding van het verlaagde btw-tarief voor sloop en heropbouw. Intussen zijn verschillende partijen en zelfs de Vlaamse regering hier reeds van overtuigd. Vandaag kan men in 32 Belgische steden gebruik maken het verlaagde btw-tarief van 6%. Bouwunie blijft ervoor pleiten om dit uit te breiden naar heel België.

Meer flexibiliteit

Om de verhoogde renovatiegraad op te vangen is nood aan meer flexibiliteit. Het aantal vacatures in de bouw gaat al twee jaar in stijgende lijn. Bouwunie pleit voor de mogelijkheid om freelance te werken in de bouw. Vandaag doen weinig bouwbedrijven een beroep op freelancers. De kans en de vrees is namelijk groot dat sociale inspectiediensten dit zien als schijnzelfstandigheid met grote boetes tot gevolg.

“Onze ondernemingen hebben het steeds moeilijker om vacatures ingevuld te krijgen. Daarom vragen we om, als bijkomend instroomkanaal, freelancers te kunnen inzetten in de bouwsector. In andere sectoren bestaan freelancers al langer, maar in de bouw wordt hierop door de wetgever en inspectie verkrampt gereageerd. Ofwel zullen we in de toekomst nog meer beroep moeten doen op buitenlandse arbeiders, ofwel denkt men na over een systeem waarbij we de in België gevestigde vakmensen via alle mogelijke tewerkstelling- en samenwerkingsmogelijkheden meer flexibel kunnen inzetten. Dat heeft als voordeel dat deze mensen ook effectief bijdragen aan onze eigen economische groei en aan de financiering van ons sociaal zekerheidsstelsel", besluit Jean-Pierre Waeytens.

Stel ons uw vragen

International

 

Conditions

 
EBP Consulting • Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter 3, 1090 Bruxelles • Tel.: +32 (0)2 894 56 20 • consult@ebp.be