Covid 19 en overheidsopdrachten: welke gevolgen?

De epidemie treft België met volle kracht, de Koning spreekt zijn volk moed in ...

Uw vragen over de impact van het coronavirus

  • Hoe zit het met de start van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten in deze crisisperiode?
  • Op gewestelijk niveau heeft het Waalse Gewest de "wettelijke" termijnen opgeschort. Wat is de situatie op federaal niveau voor overheidsopdrachten
  • Meer specifiek in het kader van contracten voor werken, is het ‘stil leggen van de werven’ aan te bevelen ?

Heeft u ook vragen over deze nieuwe situatie? Neem contact met ons op en we zullen uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden. 

EBP Consulting

De planeet beeft in deze coronatijden. Regeringen proberen de verspreiding van het virus tegen te gaan maar hebben te maken met burgers die soms weinig geneigd zijn de nodige inspanningen te leveren. Zij die er tot voor kort alleen maar begrotingsdiscussies aan wijdden, prijzen nu de gezondheidswerkers. Ze hebben het zwaar te verduren, maar houden stand. De wereldeconomie stort in en de beurzen zijn in paniek. Het in quarantaine plaatsen van vele steden en regio's en de tijdelijke onderbreking van een groot deel van het luchtverkeer compenseren de gemiste inspanningen na het klimaatverdrag van Parijs. Dieren blijven gespaard van de ziekte en huisdieren worden verwend nu heel wat mensen telewerken. Het leven vertraagt, maar zet zijn weg voort op onze mooie planeet.

Maar hoe zit het met overheidsopdrachten? Betalen zij ook het gelag van deze epidemie? Uiteraard. Liggen deze contracten stil of worden ze in ieder geval ernstig vertraagd? Zeker. Toch erkent de Belgische wetgeving inzake overheidsopdrachten overmacht niet als een geldige rechtvaardiging voor deze vertragingen. Herzieningsclausules kunnen weliswaar betrekking hebben op onvoorzienbare elementen, zowel in hoofde van de aanbesteder als in hoofde van de opdrachtnemer, maar het begrip overmacht maakt geen integraal deel uit van de regelgeving.

Overheidsopdrachten op de proef gesteld

De doortocht van het coronavirus zal de sterke en zwakke punten van ons gezondheidssysteem, de regionale en internationale samenwerking en de digitale capaciteit van het onderwijs blootleggen. Maar het zal ook het startschot zijn voor een lange reflectie over de werking van de overheidsopdrachten in België.

Wie zal, nu we ons niet op overmacht kunnen beroepen, de kosten van deze pandemie dragen? De aanbesteders? De opdrachtnemers? Elk de helft? De overheid of de verzekeringsmaatschappijen? Het antwoord hierop is niet onmiddellijk duidelijk. Toch staat vast dat, gezien de groeiende kwetsbaarheid van heel wat bedrijven, de opdrachtnemers opgelucht zullen zijn om af te hangen van de publieke sector, die bekendstaat als een soms trage, maar standvastige en betrouwbare schuldenaar.

Aanbesteders gevangen tussen 2 vuren

De federale overheid heeft besloten om flexibeler te reageren op de hangende vragen door geen boetes of sancties op te leggen aan de opdrachtnemers, op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat de vertraging of het niet uitvoeren van een prestatie te wijten is aan het huidige gezondheidsklimaat.

Bedrijven en zelfstandigen, medecontractanten van de centrale overheid, zullen deze aankondiging naar alle waarschijnlijkheid toejuichen. Maar niet iedereen die voor andere overheden werkt, kan een dergelijke flexibiliteit verwachten. Kunnen we echter kritiek hebben op een beetje meer vastberadenheid van andere aanbestedende diensten, die garant staan voor het budget van de gemeenschap? Moeten we, onder het voorwendsel van een gezondheidscrisis, elke contractbreuk tolereren? Hoe kunnen zij hun eigen belangen veiligstellen met respect voor de reële beperkingen waarmee hun medecontractant wordt geconfronteerd? Wat zou de juiste houding zijn om het delicate evenwicht van billijkheid te bewaren? 

Stel ons uw vragen

De groep EBP

 

Internationaal

 

Algemene informatie

 
EBP • Burgemeester Etienne Demunterlaan 3 bus 6, 1090 Brussel • Tel.: +32 (0)2 894 56 05 • Fax: +32 (0)2 706 23 89 • seminars@ebp.be • www.ebp.be